Artium Quaestiones II

ROZPRAWY 

E. Iwanoyko, Emblematyczne Sobiesciana Gotfryda Peschwitza, s. 11

B. Dąb-Kalinowska, Teologia ikony w 2 poł. XVII wieku. Spory i polemiki w Rosji, s. 35

Z. Pałat, Ostatnie Forum Cesarskie. Forma i symbolika architektoniczno-urbanistycznego założenia poznańskiego Ringu, s. 57 

M. Gołąb, „Sonata Słońca” M. K. Ciurlionisa, s. 73 

A. Turowski, Muzea Kultury Artystycznej, s. 89 

W. Suchocki, Poznań artystyczny. Tezy do geografii artystycznej Dwudziestolecia, s. 105 

P. Piotrowski, Retoryka banknotu. Przyczynek do badań kultury wizualnej Dwudziestolecia Międzywojennego, s. 131   

Przekłady

W. Kemp, Walter Benjamin i Aby Warburg (Przeł. W. Suchocki), s. 145

Recenzje i omówienia

T. Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej. Warszawa 1980 (Sz. Skibiński), s. 173

J. Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej. Wrocław 1973 (K. Kalinowski), s. 179 

A. Kamzowa, Problemy i perspektywy badań średniowiecznych malowideł ściennych w Europie środkowo-wschodniej, s. 182

Kronika Instytutu

Konstruktywizm wschodnio- i środkowoeuropejski w powiązaniu z awangardą dwóch pierwszych dekad XX wieku (sesja) (A. Turowski), s. 188

Walter Benjamin nauce o sztuce. W czterdziestolecie śmierci (seminarium) (W. Suchocki), s. 190