Artium Quaestiones VI

ROZPRAWY 

K. Kalinowski, Roman Artistic Import to Wrocław. Sculptures of St. Elizabeth Chapel, s. 5

P. Juszkiewicz, Anarchizm i transcendencja. O tradycji artystycznej ready-mades, s. 19

P. Piotrowski, Art and Independace: Polish Art in the 1920s, s. 31

M. Giżycki, Modernism and Postmodernism in Eastern Europe, s. 39

A. S. Labuda, Kolonizacja wschodnia i sztuka gotycka. Pojęcia i rzeczywistość, s. 45

M. Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, s. 55

Przekłady

M. Brötje, Obraz jako przypowieść (przeł. W. Suchocki), s. 85

Recenzje i omówienia

E. Franus, Widzące, widziane, s. 101

M. Bryl, Problemy historii sztuki w publikacjach Dietrich Reimer Verag, s. 115

J.F Hamburger, The Rotschild Canticles; Art and Misticism in Flanders and the Rheinland circa 1300, New Haven 1990, J. Domasłowski, s. 119       

 

 

CZYTAJ ONLINE –