Artium Quaestiones XVII

ROZPRAWY 

Tomasz Ratajczak, Podróże władcy i architektura. Przebudowa królewskich rezydencji za panowania Zygmunta Starego, s. 5 pdf

Piotr Korduba, Z badań nad dawnym domem i zamieszkiwaniem mieszczańskim w Polsce, s. 39 pdf

Maciej Szymanowicz, Topografia sukcesu, s. 75 pdf

Magdalena Radomska, W kierunku tłumaczenia żartu. Pomiędzy kierunkiem, kodem i kontekstem w sztuce neoawangardy węgierskiej, s. 129 pdf

Piotr Piotrowski, O „dwóch głosach historii sztuki”, s. 195 pdf

Jarosław Lubiak, O widmowości w sztuce. Współczesna estetyka, etyka i polityka sztuk wizualnych w Polsce, s. 215 pdf

PRZEKŁADY

Nicholas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl), s. 249 pdf

W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl), s. 273 pdf

Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl), s. 295 pdf

Dyskusja nad artykułem Mieke Bal i odpowiedź autorki (Przełożył Mariusz Bryl), s. 333

POLEMIKI

Wojciech Bałus, Jak się polemizuje młotem (hermeneutycznym), s. 387 pdf

Wojciech Suchocki, Głos z „pewnych kręgów”, s. 407 pdf

RECENZJE

Eva Bőrsch-Supan unter Mitwirkung von Zofia Ostrowska-Kębłowska, Die Provinzen Ost- und Westpreuβen und Groβherzogtum Posen, Deutscher Kunstverlag, München-Berlin 2003 (Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk, Bd. XVIII) ISBN 3-422-06380-3,(Tadeusz Żuchowski), s. 415 pdf

 

CZYTAJ ONLINE –