Artium Quaestiones XVIII

ROZPRAWY 

Adam Soćko, Nieznane dzieła kolońskiego Mistrza Fundacji Pamiątkowej Kanonika van Carbena w Poznaniu, s. 5 pdf

Michał Haake, „Powołanie św. Mateusza”Caravaggia. Studium z hermeneutyki obrazu, s. 37 pdf

Tomasz Wujewski, Ołtarze w Tucznie i w Marcinkowicach a sprawa autorstwa Hermana Hana, s. 117 pdf

Filip Lipiński, Widzące obraz. Motyw postaci w twórczości Edwarda Hoppera, s. 151 pdf

Artur Kamczycki, Muzeum Libeskinda w Berlinie. Świat żydowski ukryty w architekturze, s. 195 pdf

Ewa Bojarowski, Recepcja współczesnej sztuki polskiej w Niemczech po 1989 roku, s. 227 pdf

Andrzej Leśniak, Obraz otwarty. Współczesna topografia wizualności, s. 261 pdf  

PRZEKŁADY

Hal Foster, Powrót realnego (Przełożył Mariusz Bryl), s. 277 pdf

RECENZJE

Eva Bőrsch-Supan unter Mitwirkung von Zofia Ostrowska-Kębłowska, Die Provinzen Ost- und Westpreuβen und Groβherzogtum Posen, Deutscher Kunstverlag, München-Berlin 2003 (Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk, Bd. XVIII) ISBN 3-422-06380-3, 148 € (Tadeusz Żuchowski), s. 415

 

CZYTAJ ONLINE –