Prace doktorskie

Data: 01/01/2004

Przejdź do strony Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2015
Agnieszka Gryska, Przypadek pewnego tekstu czyli "Ornament i Zbrodnia" Adolfa Loosa w dyskursie architektonicznym w latach 1910-1975.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2014
Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku. 
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2013
Aleksandra Parandowska, Przeciw chorobie. Teoria i praktyka architektury szpitalnej Wielkopolski 1919-1939.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2012
Katarzyna Kleiber, Irańska sztuka a perska archeologia starożytna w czasach Pahlavich (1925-1979).
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej.
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Tomasz Wujewski

Magdalena Moskalewicz, Na krawędzi obrazu. O po-malarskich pracach w polskiej sztuce lat sześćdziesiątych.
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz

2011
Barbara Perucka, "Livre des merveilles". Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr.2810 z Bibliotheque nationale de France.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński

2010
Filip Lipiński, Hopper wirtualny.Obrazy w pamiętającym spojrzeniu.
Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki

2009
Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Tekst jako dzieło sztuki w Polsce po 1967 roku. Kontekst i/a autonomie znaku konkretnego.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

Artur Kamczycki, Teodor Hertzl a ikonografia syjonistyczna do 1933.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Szymon Kubiak, Architektura i urbanistyka Poznania 1919-1939.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Diana Wasilewska, W stronę nowoczesności. Przemiany świadomości estetycznej i językowej w polskiej krytyce artystycznej w latach 1917-1930.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

2008
Artur Kolbiarz, Maciej Knote, śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat.
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Magdalena Radomska, Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej (lata 1966-1980).
Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski

2007
Michał Mencfel, Naturove et Artis Thesaurus.Gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII ii XVIII .
Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt -królewski architekt Zygmunta I Starego.

2006
Arkadiusz Wagner, Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta (1735-1785)

2005
Marcin Szeląg, Publiczne ogólnopolskie kolekcje sztuki polskiej po 1945 r.

2004
Piotr Bernatowicz, Recepcja Pabla Picassa w krajach Europy Środkowej w latach 1945-1970.

Piotr Korduba, Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych.

Adam Soćko,  Układy emporowe jako realizacja idei wywyższenia w architekturze państwa krzyżackiego.

Maciej Szymanowicz, Miejsce piktorializmu w historii polskiej fotografii dwudziestolecia międzywojennego.