Call for Papers

CALL FOR PAPERS

Teoretyczne perspektywy fotografii

Kolejne numery „Artium Quaestiones”, rocznika Instytutu Historii Sztuki UAM, poczynając od numeru XXVIII, którego wydanie planowane jest na 2017 rok, będą miały charakter tematyczny.

Tematem przewodnim numeru XXVIII będzie fotografia, a przede wszystkim jej teoretyczne perspektywy. Interesuje nas refleksja nad medialną i wizualną specyfiką fotografii oraz implikowanymi przez nią modusami widzenia i funkcjonowania obrazu, a także sprofilowane teoretycznie propozycje interpretacji jej konkretnych przejawów artystycznych. Zachęcamy zarówno do proponowania artykułów, których przedmiotem są problemy ufundowane w historii fotografii, jak i tekstów analizujących jej nowoczesne i współczesne zjawiska, fotografia analogowa i cyfrowa, w kontekście ich wizualności, cyrkulacji, wymiaru estetycznego, kulturowego lub politycznego, a także materialnego. Istotną kwestią jest również miejsce fotografii w historii sztuki. Stawiamy pytanie o metodologiczne przemiany, które nastąpiły w obszarze dyscypliny pod wpływem badań nad fotografią. Jednocześnie chcemy przyjrzeć się temu, jaki jest wkład historii sztuki w multidyscyplinarne studia nad fotografią.

Termin nadsyłania abstraktów (1000-1500 znaków): 4 listopada 2016 r.

Termin nadsyłania zaakceptowanych propozycji (teksty o maksymalnej objętości 1 arkusza / 40.000 znaków): 3 luty 2017 r.

Zgłoszenia i materiały (szczegóły na stronie internetowej Instytutu Historii Sztuki UAM w zakładce Artium Quaestiones: http://arthist.amu.edu.pl) prosimy kierować do sekretarza czasopisma, dra Filipa Lipińskiego, na adres aq.redakcja@amu.edu.pl

Ponieważ w numerze przewidziany jest dział poświęcony artykułom niezwiązanym z tematem numeru, zachęcamy również do proponowania innych tekstów z dziedziny historii sztuki dawnej, nowoczesnej oraz teorii i metodologii historii sztuki.

Redakcja „Artium Quaestiones”