Nowości biblioteczne

STYCZEŃ
100 Jahre Bartholomäuskapelle in Paderborn : Geschichte, Liturgie, Denkmalpflege, Norbert Börste, Stefan Kopp, Petersberg 2018

Andrzejewska, Ewa, Skarby z dawnej zakrystii : zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu [katalog wystawy], Kalisz 2018

Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of indenpendence in Central Europe [katalog wystawy], redakcja naukowa / scientific ed. Łukasz Galusek, Kraków 2018

Baird, Jennifer A., Dura-Europos, London 2018 (Archaeological Histories)

Balińska-Ciężki, Dorota, Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce, Łódź 2018

Bird, Michael, The St Ives artists : a biography of place and time, London 2016

Białonowska, Magdalena, Andrzej Stanisław Ciechanowiecki : kolekcjoner, marszand i mecenas, Lublin 2012 (Źródła i monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 393)

Borodziej, Włodzimierz; Górny, Maciej; Kwiatkowski Piotr Tadeusz, 11.1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej, Kraków 2018

Brummett, Palmira, Mapping the Ottomans : sovereignty, territory, and identity in the Early Modern Mediterranean, Cambridge 2015

Bydgoszcz przemysłowa : retro przewodnik – od warsztatu do fabryki, koncepcja Bogna Derkowska-Kostkowska, Bydgoszcz 2018

Byng, Gabriel, Church building and society in the later Middle Ages, Cambridge 2017 (Cambridge studies in medieval life and thought. Fourth series)

Calabrese, Omar, Artists’ self-portraits, by Marguerite Shore, New York; London 2006

Colour and light in ancien and medieval art, by Chloë N. Duckworth and Anne E. Sassin, New York; London 2018
Cucker, Felipe, Manifold mirrors : the crossing paths of the arts and mathematics, Cambridge 2013

Czartoryska, Urszula, Listy do Rodziców (1951-1957). Teksty (1954-1960), i podały do druku Małgorzata Kitowska-Łysiak, Kamila Leśniak, Lublin 2010 (Sztuka Nowa : Źródła i komentarze, t. 9)

Czyńska, Małgorzata, Berezowska : nagość dla wszystkich, Wołowiec 2018 (Seria Biografie)

DeMaterialisations in art and art-historical discourse in the twentieth century : proceedings of a conference held in Tomaszowice on 14-16 May 2017, by Wojciech Bałus and Magdalena Kunińska, Cracow 2018

Denkmäler in Westfalen, Kreis Paderborn, 2.1, Stadt Paderborn, bearb. von Heinrich Otten, mit Beitr. von Pater Barthold [et al.], Petersberg 2018 (Denkmaltopographie der Bundesrepublik Deutschland)

Dürer, Gysbrechts, Willmann… : kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach, naukowy katalogu Paweł Czopiński, Toruń 2016

Einstein, Carl, Negro sculpture, by Patrick Healy, Amsterdam 2016

Das Expressive in der Kunst 1500-1550 : Albrecht Altdorfer und seine Zeitgenossen, von Jiří Fajt und Susanne Jaeger, Berlin; München 2018

Gruša, Jiří, Czechy : instrukcja obsługi, przeł. Andrzej S. Jagodziński, Kraków 2018 (Biblioteka Europy Środka)

Heavenly bodies : fashion and the Catholic imagination, The Metropolitan Museum of Art, New York, Andrew Bolton with Barbara Drake Boehm [et al.], 1-2, New Haven; London 2018

Helena i Otton Steinbornowie : dobro Rzeczpospolitej – najwyższym prawem [informator wystawy], tekst informatora Aleksandra Mierzejewska, współpraca Bożena Steinborn, Toruń 2018

Iversen, Margaret; Melville, Stephen, Writing art history : disciplinary departures, Chicago; London 2010
Janczyk, Agnieszka, Artysta dla Niepodległej : Dunikowski i odnowa Wawelu; katalog wystawy 13 listopada 2019 – 10 lutego 2019, Kraków 2018

Jolivette, Catherine, Landscape, art and identity in 1950s Britain, 1st iss. in pbk, New York; London 2016

Jonson, Lena, Art and protest in Putin’s Russia, London; New York 2016 (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series, 61)

Józef Brandt 1841-1915, [katalog wystawy], naukowa Ewa Micke-Broniarek, t. 1-3, Warszawa 2018

Der Kaiser und sein Grabmal 1517-2-17 : neue Forschungen zum Hochgrab Friedrichs III. Im Wiener Stephansdom, von Renate Kohn unter Mitarb. von Sonja Dünnebeil und Gertrud Mras, Wien; Köln; Weimar 2017

Kamiński, Andrzej, Toruń w obiektywie fotoreportera : 1960-2000, wydawnicze Aleksandra Mierzejewska, Toruń 2017

Kandt, Kevin E., Schlüteriana : studies in the art, life, and milieu of Andreas Schlüter (c. 1659-1714), 2, Berlin 2014; 3, Berlin 2015

Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku, red. Joanna Lekan-Mrzewka, Monika Kulesza, Beata K. Obsulewicz, Lublin 2016

Kolmasiak, Mariusz, Belweder 1818-2018, 2, Warszawa 2018

Krasnowolski, Bogusław, Krakowskie Planty : zarys dziejów, Kraków 2018

Król, Anna, Henryk Rodakowski : malarz arcydzieł [katalog wystawy], Stalowa Wola 2014

Krzycząc: Polska! Nieodległa 1918 [katalog wystawy], red. naukowa Piotr Rypson, Warszawa 2018

Krzycząc: Polska! Nieodległa 1918 ; przewodnik po wystawie= Shouting: Poland! Independence 1918 ; exhibition guidebook, Warszawa / Warsaw 2018,

Kucharzewska, Joanna, Historia rodziny Weese – fabrykantów toruńskich pierników – i jej inwestycje budowlane w Toruniu, Toruń 2017

Kuś, Henryk, Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha, Lublin 2016

Marian Konarski 1909-1998 : Szczepowy Rogatego Serca ; malarstwo, rysunek, rzeźba, naukowy katalogu Anna Kroplewska-Gajewska, Toruń 2015

Max Weber and the culture of anarchy, by Sam Whimster, London [ca. 2018]

Mazurczak, Urszula M., Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii, 1, Lublin 2012

Micke-Broniarek, Ewa, Józef Brandt 1841-1915 : malowniczy świat polskości = Picturesque vision of Poland, Warszawa / Warsaw 2018

Muzeum Regionalne imienia Hieronima Ławniczaka 1957-2017 : informator w 60. rocznicę istnienia, tekst Piotr Mikołajczyk, Krotoszyn 2017

Obrazy mocne – obrazy słabe : studia z teorii i historii badań nad sztuką, naukowa Łukasz Kiepuszewski, Stanisław Czekalski, Mariusz Bryl, Poznań 2018

Painting in Latin America 1550-1820, by Luisa Elena Alcalá and Jonathan Brown, with contrib. by Jaime Cuadriello [et al.], New Haven ; London 2014

Palusińska, Anna, Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony, Lublin 2017

Paragone : rzeźba wobec awangardy, tomu Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, Warszawa; Lublin 2018

Performance art in the second public sphere : event-based art in late Socialist Europe, by Katalin Cseh-Varga and Adam Czirak, London; New York 2018 (Routledge advances in theatre and performance)

Piotrowski, Piotr, Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Poznań 2018

Pitrus, Andrzej, To nie jest sztuka, panie profesorze : artyści i ich technologie, Kraków 2018

Raczyński, Atanazy, Dziennik, t. 1, Wspomnienia z dzieciństwa. Dziennik 1808-1830, z jęz. francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel, Poznań 2018

Reformacja w Toruniu : wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta ; katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 9 czerwca – 15 października 2017, katalogu Joanna Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska, Toruń 2017 (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu)

Rupnik, Marko Ivan, Czerwień Niebieskiego Jeruzalem : o sztuce, wierze i ewangelizacji ; w rozmowie z Natašą Govekar, wydano na podstawie przekładu Andrzeja Wojnowskiego, Poznań 2018 (Wyobraźnia Dialogu, nr 10)

Skalimowski, Andrzej, Sigalin : towarzysz odbudowy, Wołowiec 2018 (Seria Biografie)
Staff, Craig, After modernist painting : the history of a contemporary practice, London; New York 2013 (International Library of Modern and Contemporary Art, 3)
Stanisław Borysowski 1906-1988 : malarstwo i grafika, autor katalogu Agata Rissmann, Toruń 2016
Stefan Narębski 1892-1966 : architekt, konserwator, profesor, autor katalogu Michał Pszczółkowski, Toruń 2017
Szmit-Naud, Elżbieta, Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych – dziedzictwo docenione? : perspektywa konserwacji zapobiegawczej, Toruń 2018
Świderska-Włodarczyk, Urszula, Homo militans : rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2018
Trzeciak, Katarzyna, Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty, Kraków 2018 (Horyzonty Nowoczesności, 125)
Tubbs, Robert, Mathematics in 20-th century literature & art : content, form, meaning, Baltimore 2014
Tunbridge, John, Zmiana warty : dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, z ang. przeł. Aleksandra Kamińska, Kraków 2018 (Seria Heritologia)
Udział ziemian Wielkopolski południowo-wschodniej w powstaniu 1918-1919 roku, pod red. Marka Jaegera, Katarzyny Podczaskiej, Dobrzyca 2018 (Studia i materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, t. 4)
Victor Pasmore : towards a new reality, with contrib. by Anne Goodchild, Alastair Crippa, Elena Crippa, ed. by Neil Walker, London 2016
Wałaszewski, Krzysztof, Tysiąc szkół na Tysiąclecie : Szkoły Tysiąclecia – architektura, propaganda, polityka, Łódź 2018
Wijnsouw, Jana, National identity and nineteenth-century Franco-Belgian sculpture, New York; London 2018 (Routledge Research in Art History)
Włodzimierz Borowski : no to co? Nic. No właśnie = Włodzimierz Borowski : so what? Nothing. Exactly [katalog wystawy], kuratorzy i red. merytoryczni Jarosław Kozłowski, Cezary Pieczyński, Poznań 2018
Zamek krzyżacki w Toruniu XII-XXI w. : studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, redaktor naczelny wydawnictwa Marek Rubnikowicz, Toruń 2017
Zybert, Elżbieta Barbara; Maruszak, Elżbieta, …Do Polski idziemy przez cały świat…, Karpatczycy na obrazach Jana Gilowskiego, Warszawa 2018
Żak-Kulesza, Małgorzata, Kompozycje przyrody w ikonografii maryjnej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego od początku XV do początku XVI wieku, Lublin 2017
CZASOPISMA:

A&B = Architektura & Biznes, 2018, nr 12 (317); 2019, nr 1 (318)
Architektura Murator, 2018, nr 11 (290), 12 (291); 2019, nr 1 (292)
Ars : Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akademie vied = Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, 51, 2018, 1-2
ArsForum : kwartalnik artystyczny, 2018, nr 5
Art de l’enlminure, 2018/2019, no. 67
Art in America, 2018, 11, 12
Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 12 (224); 2019, nr 1 (225)
Artibus et Historiae : an art anthology, 38, 2017, no. 75, 76
Artium Quaestiones, 29, 2018
Critical Inquiry, vol. 45, 2019, no. 2
Denkmal heute : Denkmalpflege in Ősterreich, Jg., 2018, 2
Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, Jg., 2018, H. ¾
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2018, nr 31
Journal für Kunstgeschichte : die internationale Rezensionszeitschrift = Journal of Art History : international periodical of reviews, 22, 2018, no. 1, 2, 3
Kronika Miasta Poznania, 2018, nr 3, 1918 : od rewolucji do powstania, prowadzący Przemysław Matusik
Kunstchronik, 71. Jg., 2018, H. 11, 12
Kunstforum International, 2018, Bd. 255; 2019, Bd. 258
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, nr 3 (49), 4 (50)
Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2018, nr 4 (68)
Rocznik Krakowski = Kraków Yearbook, 84, 2018
Szum, nr 23, 2018/2019
Texte zur Kunst, Jg., 2018, H. 112
Zeitschrift für Kunstgeschichte = Journal of Art History = Revue d’histoire de l’art = Rivista di Storia dell’Arte, 81, 2018, H. 4

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.