Nowości biblioteczne

MAJ

Animacja w poznańskiej Uczelni (1980-2016) : Wydział Animacji, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu = Animation at the Poznań University of Arts (1980-2016), Faculty of Animation, University of Arts in Poznan, Jacek Adamczak i Maciej Ćwiek, Poznań 2016

Boespflug, François, Dieu dans l’art àla fin du moyen âge, Genève 2012 (Titre courant, 49)

Böhm, Aleksander; Zachariasz, Agata, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa : ilustrowany słownik angielsko-polski = Landscape architecture and art of gardening : the illustrated English-Polish dictionary, 4, r-z, Warszawa 2017

Chojnacka, Barbara, Stanisław Brzęczkowski 1897 – 1955 : monografia, katalog zbiorów, Bydgoszcz 2017

Cybulska-Jędraszak, Katarzyna A., Zdzisław Ruszkowski (1907-1991) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017

Dyckhoff, Tom, Epoka spektaklu : perypetie architektury i miasta XXI wieku, przeł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Kraków 2018

Figura św. Jana Nepomucena ze Szczytów-Dzięciołowa : lwowska rzeźba rokokowa na Podlasiu, pod red. Wojciecha Konończuka, Warszawa 2018

Friedrich, Jacek, Walka obrazów : przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 2018
Galeria Sztuki Średniowiecznej : przewodnik ; Muzeum Narodowe w Warszawie, nauk. Antoni Ziemba, Warszawa 2017

Getka-Kenig, Mikołaj, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830, Kraków 2017 (Ars Vetus et Nova, t. 45)

Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej = Infanta Margarita in contemporary Polish art, pod red. Maliny Barcikowskiej, Warszawa; Toruń 2017 (Studia i monografie / Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – Studies and monographs / Polish Institute of World Art Studies, t. 26)

Jakubek-Raczkowska, Monika; Raczkowski Juliusz, przy współpr. Tomasza Kowalskiego, Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia = Medieval wall paintings in burghers’ houses of the Old and New Town of Toruń, Toruń 2017

Jerzy Tchórzewski : monotypia, grafika, rysunek, nauk. Kajetan Giziński, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz 2018
Lewandowska, Katarzyna, Janusz Eichler (1923-2002) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017

Lewandowska, Katarzyna, Marian Kratochwil (1906-1997) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017

Nowoczesność : bunt i tradycja ; materiały I Warszawskiego Forum Studentów Historii Sztuki, Marcin Lewicki, Warszawa 2017

Paderewski [kat. wystawy], merytoryczna Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska, Warszawa 2018

Pszczółkowski, Michał, Architektura szkolna II Rzeczypospolitej, Łódź 2017

Rąkowski, Grzegorz, Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, 1, Województwo wileńskie, Warszawa 2017 (Dopalanie Kresów, t. 5)

Romanow-Kujawa, Marta; Pasiciel, Stanisław, Rzeźbiarze ziemi gnieźnieńskiej, Dziekanowice 2017 (Biblioteka Studiów Lednickich, t. 37. Seria A, t. 9)

Schiffe und ihr Kontext : Darstellungen, Modelle, Bestandteile – von der Bronzezeit bis zum Ende des Byzantinischen Reiches : Internationales Kolloquium 24.-25. Mai 2013 in Mainz, Heide Frielinghaus, Thomas Schmidts, Vasiliki Tsamakda, Mainz 2017

Sienkiewicz, Jan Wiktor, Stanisław Frenkiel (1918-2001) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017

Stopa, Magdalena, Jerzy Staniszkis : architekt, Warszawa 2018

„Trwajcie w tym świętym dziedzictwie…” : 1050 rocznica Chrztu Polski na ziemiach archidiecezji łódzkiej [katalog wystawy], tekstów Karol Chylak [i in.[, Łódź 2016

Zagrodzki, Janusz, Artyści niepokorni : sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi, t. 1, Pierwsza połowa XX wieku, Łódź 2017

Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa; Leszno 2017

CZASOPISMA:

Architectus, 2017, nr 4 (52)

A&B = Architektura & Biznes, 2018, nr 4

L’art de l’enluminure, 2018, no 64

Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 5 (217)

Critical Inquiry, 44, 2017/2018, no. 3

Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, Jg., 2018, H. 1

Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2018, H. 4

Kunstforum International, 2018, Bd. 253

Oxford Art Journal, vol. 41, 2018, no. 1

Stargardia : rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich = Stargardia = the year-book of Museum of Archaeology and History in Stargard devoted to the past and culture of Pomerania and other Baltic lands, 11, 2016

Studia Lednickie, 13, 2014; 14, 2015; 15, 2016; 16, 2017

Sztuka i Dokumentacja, 2017, nr 16, 17

Sztuka i Filozofia = Art and Philosophy, 2017, 51

Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. 7, 2017

 

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.