Nowości biblioteczne

GRUDZIEŃ 2017

Autochrom – triumf koloru ; w 110. Rocznicę wynalazku fotografii barwnej = L’autochrome – le triomphe de la couleur ; pour les 110 ans de l’invention de la photographie couleur, Gdańsk 2017

Bartlová, Milena, Poctivé obrazy : deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 – 1460, Praha 2001

Ercovitch, Sacvan, The rites of assent : transformations in the symbolic construction of America, New York ; London 1993

Buczek, Marian; Sedelnyk, Ihor, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego : opowieść ilustrowana, t. 1 Parafie, kościoły oraz kaplice (obw. Lwowski) = L’vivs’ka arhidiecezija latins’kogo obrjadu : iljustrovana rozpovid, t. 1 Parafii, kosteli ta kaplyci (L’vivs’ka obl.), Lwów 2004

Ciesielski, Zenon, Dzieje kultury skandynawskiej, t. 1, Od pradziejów do Oświecenia; t. 2, Od Romantyzmu do końca XX wieku, Gdańsk 2016

Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego = The black-and-white world of 1960s in the photography of Ildefons Bańkowski, Agnieszka Gorzaniak, Barbara Bańkowska, Bydgoszcz 2017

Ekomateria, Gdańsk 2017

Fajt, Jiří, Dlouhý stín císaře Karla IV. : k recepci lucemburské panovnické reprezentace v severovýchodních teritoriích Svaté říše římské, Praha 2015

Fercowicz, Tadeusz, Zabytki metrologiczne : katalog zbiorów = Historical measurement instruments, Wrocław 2017 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Frąckiewicz, Sebastian, Ten łokieć źle się zgina : rozmowy o ilustracji, Wołowiec 2017

Gorski, Gilbert J. ; Packer, James E., The Roman Forum : a reconstruction and architectural guide, New York ; Cambridge 2016

Hariman, Robert ; Lucaites, John Luis, No caption needed : iconic photographs, public culture, and liberal democracy, Chicago ; London 2007

Hladík, Tomáš, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě : od návrhu k provedení, Praha 2016

Ilkosz, Barbara, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku [Muzeum Narodowe we Wrocławiu], Wrocław 2016

Jan Amos Komeński w nas : cytaty z dziel Komeńskiego – inspiracje, pamięć, dziedzictwo, tekst Markéta Pánková, il. Miroslav Huptych Leszno 2017

Jan III Sobieski : polski król w Wiedniu, Paweł Jaskanis i Stella Rollig, red. Maike Hohn i Konrad Pyzel, München 2017

Kali Berga, concept of the book Wojciech Szymański, Krakow 2016

Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, 4, Diecezja tarnowska, [aut.] Andrzej Laskowski, wskazówki i uzup. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, cz. 1-2, Kraków 2017

Korżel-Kraśna, Małgorzata, Meble XV-XVII wieku : katalog zbiorów = Furniture of the 15th-17th centuries, Wrocław 2016 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

Kotková, Olga, German and Austrian painting of the 14th-16th centuries, Praha 2007 (National Gallery in Prague. Illustrated summary catalogue, 2/1)

Kubíková, Blanka, Portrét v renesančním malířství v českých zemích : jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci, Praha 2016

Kuthan, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, d. 1, Král a šlechta, Praha 2010

Kwiecień, Anna, Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) ; wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach = Cast iron : art casting in the old Gliwice (1796-1945) ; an exhibition from the Gliwice Museum collection, Giwice 2017

Laudator temporis acti : studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. Rocznicę urodzin, Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki, Lublin 2015

Le Corbusier, Karta ateńska, wybór tekstów i koncepcja tomu Grzegorz Piątek, Warszawa 2017 (Fundamenty)

Lisik, Adam, Symbolika w architekturze sakralnej, Katowice 2017 (Śląski Witraż)

Magister Theodoricus : dvorní malíř císaře Karla IV. : umělecká výzdoba posvátných prostor Hradu Karlštejna, Red. Jiři Fajt, Praha 1997

Mariusz Stawarski, Malarstwo, Malbork 2017

XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 = 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017, i red. kat. / text of the catalogue and ed. Bogumiła Omieczyńska, Malbork 2017

Modernizm na Węgrzech 1900 – 1930 = Modernism in Hungary 1900-1930, [katalog wystawy], nacz. József Sárkány, Warszawa; Pecz 207

Modigliani, ed. by Anna Zsófia Kovács, Jeanne-Bathilde Lacourt, Budapest 2016 (Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2016/4)

Morganová, Pavlína, Czech action art : happenings, actions, events, land art, body art, and performance art behind the iron curtain, Transl. By Daniel Morgan, Prague 2015

Nespěšná Hamsíková, Magdaléna, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550), Praha 2016 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, 22)

Partridge, Agnieszka, Potęga ornamentu : europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa, Kraków 2017

Patała, Agnieszka, In facie Ecclesiae : kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2017

Pawłowski, Krzysztof Kazimierz, Urbanistyka „a la francaise” : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji ; dopełnienie obrazu, 2, Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia, Kraków 2017

Początki murowanych zamków w Polsce o połowy XIV w. : materiały z I ogólnopolskiej konferencji Colloquia Castrensia…, 15-16 października 2015 r., nauk. Agnieszka Bocheńska, Przemysław Mrozowski, Warszawa 2017 (Colloquia Castrensia, t. 1)

Podstawy akustyki obiektów sakralnych, [aut.] Zbigniew Engel [et al.], Kraków ; Radom 2007

Radzim : gród i wieś nad Wartą, Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa, Dziekanowice 2017 (Biblioteka Studiów Lednickich, t. 36. Seria A, t. 8)

Rasche, Anja, Studien zu Hermen Rode, Petersberg 2013

Rypson, Piotr, Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm, Kraków 2017

Rzeczy warszawskie, koncepcja Jarosław Trybuś, aut. tekstów Małgorzata Berezowska…, Warszawa 2007

Sienkiewicz, Karol, Patriota wszechświata : o Pawle Althamerze, Kraków; Warszawa 2017

Skuratowicz, Jan; Zysk, Tomasz, Dwór dla dzieci, il. Karolina Ostrowska, Poznań 2017

Sobczyńska-Szczepańska, Mirosława, Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice 2017

Togner, Milan, Malířství 17. Století na Moravě, Olomouc 2010

Trans montes : podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Praha 2014

Tupitsyn, Margarita, Malevich and film [katalog wystawy], with essays by Kazimir Malevich and Victor Tupitsyn, New Haven ; London ; Lisbon 2002

Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu, red. Andrzej Betlej [et al.], Kraków 2016

Vetter, Andreas K., Die Befreiung des Wohnens : ein Architekturphänomen der 20er und 30er Jahre, Tübingen ; Berlin 2000

Wincencjusz-Patyna, Anita, Para – buch! : pociąg do ilustracji ; Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak = Pump up the volume! : a duo attuned to illustrating ; Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak, Wrocław 2017

Witecki, Jacek, Skarbiec : złotnictwo archikatedry wrocławskiej; [wystawa Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 12 czerwca – 24 września 2017], Wrocław 2017

Záruba, František, Hradní kaple, , Doba poděbradská a jagellonská, Praha 2016 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, vol. 24)

CZASOPISMA:

Almanach Warszawy, t. 8, 2014

A&B = Architektura & Biznes, 2017, 11 (304)

Architektura Murator, 2017, 12 (179)

Art in America, 2017, no. 11

Art Newspaper ; International edition, 27, no. 295

Jahresbericht Bundesdenkmalamt, 2014

Kronika Miasta Poznania, 2017, nr 3, Wielkie Garbary, prow. Magdalena Mrugalska-Banaszak

Kunstchronik, 70. Jg., 2017, H. 11

Roczniki Sztuki Śląskiej, 25, 2016

Starohrvatska prosvjeta, Serija, sv. 43, 2016

Sztuka i Filozofia = Art. and Philosophy, 50, 2017

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.