Nowości biblioteczne

MARZEC 2018

Akseli Gallen-Kallela : une passion finlandaise, Ostfildern; Paris 2011

Albrecht, Stephan; Wilke, Thomas, Turin : die Erfindung der Hauptstadt ; frühbarocke Stadtplannung der Herzöge von Savoyen,  Petersberg 2017 (Schriften des Instituts für Archäologie, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte, Bd. 3)

Betlej, Andrzej; Markiewicz, Anna, Magnificentia rerum : materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku,  Kraków 2017 (Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku, t. 5)

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, t. 2/2, Katalog starych druków : druki obce z wieku XVIII, nauk. Iwona Pietrzkiewicz, oprac. zespół Alina Baran [et al.],  Kraków 2017

Borders of socialism : private spheres of Soviet Russia, by Lewis H. Siegelbaum,  New York; Basingstoke 2011

Caravaggio : reflections and refractions, by Lorenzo Pericolo, David M. Stone,  London; New York 2016 (Visual culture in early modernity)

Costantino il Grande alle radici dell’Europa : Atti dell Convegno Internazionale di Studio in occasione del 1700o anniversario della Battaglia di Ponte Milvio e della conversione di Costantino, a cura di Enrico dal Covolo, Giulia Sfameni Gasparro, Città del Vaticano 2014 (Atti e Documenti)

Czyż, Anna Sylwia; Gutowski, Bartłomiej, Cmentarz na Rossie w Wilnie : niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki = Rasų kapinės : neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemlos ir Aleksandro Šniežko kartotekų,  Warszawa 2017

Decorated revisited : English architectural style in context, 1250-1400, by John Munns,  Turnhout, Belgium 2017 (Architectura Medii Aevi, vol. 9)

Drozdowski, Krzysztof, Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945,  Warszawa 2017 (Fortyfikacje i budowle militarne, t. 3)

Dudzik, Sebastian, Jerzy Grabowski : Artysta i Uniwersum = Artist and the Universe,  Lublin; Ząbki 2012

Fabiański, Marcin, Zamek króla Zygmunta I na Wawelu : architektura, dekoracja architektoniczna, funkcje,  Kraków 2017

Hennel-Bernasikowa, Maria; Piwocka, Magdalena, Katalog arrasów króla Zygmunta Augusta,  Kraków 2017 (Kolekcja arrasów króla Zygmunta Augusta w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, t. 2)

Hook, Philip, Galeria szubrawców : narodziny (i sporadyczne upadki) profesji marszandów, ukrytych aktorów na scenie dziejów sztuki,  przekład Marek Filipczuk,  Kraków 2017

Kościoły Nowogródka, red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed, Kraków 2017 (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. 2, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, t. 5)

Krzemińska-Szołtysek, Sylwia, Wielmożni panowie i czcigodne panie : renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku,  Wrocław 2017 (Studia z Historii Kultury Europy Środkowej, t. 3)

Krzysztof Jung : peintures, dessins, photographies, sous la dir. de Wojciech Karpiński, du polonais par Erik Veaux,  Paris 2017

Kultura wizualna w Polsce, 1, Fragmenty, Iwona Kurz [et al.] ; 2, Spojrzenia, [aut.] Iwona Kurz [et al.],  Warszawa 2017

Legut-Pintal, Maria, Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu,  Wrocław 2017

Łyczak, Bartłomiej, Georg Vick – toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku,  Toruń 2017

Łyczak, Bartłomiej, Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1793,  Warszawa 2018

Malarstwo barokowe na Śląsku, pod red. Andrzeja Kozieła,  Wrocław 2017

The male nude : dimensions of masculinity from 19th century and beyond, texts Augustin Arteaga [et al.], Mexico 2014

Malinowski, Jerzy, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939),  Warsaw; Toruń 2017 (Jewish Art in Poland and Central-Eastern Europe, vol. 4 B)

Marek Piasecki : with care, teksty/texts Dobromiła Błaszczyk, Dorota Łuczak, Marta Smolińska,  Poznań 2017

Mossakowski, Stanisław, Z Mazowsza na Litwę i Rus Koronną : kartki z kresowych dziejów jednej polskiej rodziny (Mossakowskich herbu Jastrzębiec),  Warszawa 2017

Na przełomie epok : meble w czasach Kopernika, tekst Małgorzata Okulicz [et al.], Olsztyn 2017

Němec, Richard, Architektura – vlada – země : rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české,  z něm. originálu přel. Tomáš Rataj,  Praha 2015

Nowe ilustracje = New illustrations, pod red. Jadwiga Sawicka, Magdalena Godlewska-Siwerska,  Białystok 2016

Obrzędy powszednie i odświętne = Daily and festive rituals, tekst Michał Jachuła, Białystok 2016

Ostrowska-Bies, Marta, Karl Grosser : śląski architekt (1850-1918),  Wrocław 2017

Oświeceniowa republika władców : rezydencje, kolekcje, mecenat, 2, pod red. Andrzeja Pieńkosa, Warszawa 2017

Pawłowska, Aneta, Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku,  Łódź 2017

Plastyka toruńska 1793-1920 : zapomniane oblicze wielokulturowego miasta, nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, Toruń 2017 (Zabytki toruńskie młodszego pokolenia)

Prignitz-Poda, Helga, Hidden Frida Kahlo : lost, destroyed, or little-known works,  Munich 2017

Przybyszewski, Wojciech, Portrety królów i wybitnych Polaków : serie wydawnicze z lat 1820-1864,  Warszawa 2017

Radość nowych konstrukcji : (po)wojenne utopie Mariana Bogusza, pod red. Joanny Kordjak,  Warszawa 2017

Regiony wyobraźni : peryferyjność w kulturze XIX i XX wieku, pod red. Marcina Lachowskiego,  Warszawa 2017

Šmutkeliai : litewskie świątki z kolekcji Gediminasa Petraitisa, katalogu Aneta Skibińska, Poznań 2017

Strzebońska, Anna, Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 = Bibliography of the scientific output of International Cultural Centre researchers 1991-2016,  Kraków 2017

60 lat : Galeria na Rynku Starego Miasta 2 = 60 years : The Gallery in the Old Town Market Square 2, /ed. by Bronisława Słonina, Jacek Werbanowski,  Warszawa 2017

Szewczyk-Wojtasiewicz, Magdalena, Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu = Clay pipes found in excavations in the collections of the Wawel Royal Castle,  Kraków/Cracow 2017

Uchowicz, Katarzyna, Ariergarda modernizmu : katalog projektów i realizacji Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy,   współpraca Daria Dorota Pikulska, Dorota Piramidowicz, Piotr Lasek,  Warszawa 2017

Within frames : art of the sixties in Hungary (1958-1968), , auth. Kinga Bódi [et al.],  ed. Judit Borus, Eszter Kardos,  Budapest 2017 (Publications of the Hungarian National Gallery, 2017, 6)

Wojciech Fangor : Heweliusz, Sopot 2015

CZASOPISMA:

A&B = Architektura & Biznes, 2018, 2 (307)

Architektura murator, 2018, 3 (282)

Ars : časopis Ustavu dejín umenia Slovenskej akademie vied = Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences, R. 50, 2017, č. 1-2, Bibliografia 2004 – 2016 = Bibliography 2004 – 2016

Art in America, 2018, no. 2

Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 3 (215)

Biuletyn Historii Sztuki, R. 79, 2017, nr 2, 3

Dyskurs : pismo naukowo-artystyczne, 2071, nr 23

Format : pismo artystyczne, 74-75, 2016-2017

Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., 2018, H. 2

Kunstforum International, 2018, Bd. 252

Ochrona Zabytków, 70, 2017, nr 2

Opuscula Historiae Artium, 66, 2017, č. 1

Oxford Art Journal, 40, 2017, no. 3

Studia Muzealne, z. 22, 2017

Texte zur Kunst, Jg., 2018, H. 109

Zeszyt Rzeźbiarski, nr 9, 2017

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.