Nowości biblioteczne

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer”? : Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, von Robert Born und Beate Störtkuhl, Köln; Weimar; Wien 2017 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 16)

Art of the Southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian commonwealth, by Jacek Tylicki and Jacek Żukowski, with cooper. of Agnieszka Żukowska, Gdańsk 2017

Balisz-Schmelz, Justyna, Przeszłość niepokonana : sztuka niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci, Kraków 2018 (Ars vetus et nova, t. 46)

Banaszak, Marta; Supruniuk, Mirosław, Marian Kościałkowski : malarstwo, rysunek i rzeźba ; katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, nauk. Ewa Bobrowska, t. 1-2, Toruń 2017 (Katalogi zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, t. 4)

Beautiful objects : personal adornments and decorations for secular and sacred interiors, by Agnieszka Bender, Małgorzata Wrześniak, Anna Wiśnicka, Warsaw 2017 (Rzeczy Piękne, t. 1)

Bella figura : europäische Bronzekunst in Süddeutschland um 1600, von Renate Eikelmann, mit Beitr. von Jens L. Burk…, [katalog wystawy], München 2015

Bewegte Zeiten : der Bildhauer Erasmus Grasser (um 1450-1518) [Katalog], von Renate Eikelmann und Christoph Kürzreder), München 2018

Fotogeny : barański, grzyb, klochowicz, korbiński, mazur, słomski : 29.1.-29.2.2018, red. kat. Zdzisław Słomski, Radom 2018

Heilig : transkulturelle Verehrungskulte vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von Dietlind Hüchtker und Kerstin S. Jobst, Göttingen 2017

Jank, Tomasz, Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha (1668-1747), Kraków 2017

Jankowska, Małgorzata, Jedna o wielu twarzach : Natalia Lach-Lachowicz – strategie i formy obecności, Toruń 2018

Jarosław Kozakiewicz : subiektywne mikrokosmologie = Jarosław Kozakiewicz : subjective microcosmologies [kat. wystawy], pod red. / ed. by David Crowley, Warszawa / Warsaw 2017

Jastrząb, Jolanta; Rozenau, Małgorzata, Druga przestrzeń : działania plastyczne w terapii, Katowice 2017
Julia Kurek : Lucha Libre [kat. wystawy], red. Agnieszka Kulazińska, Gdańsk 2018

Kaiser Karl IV. 1316-2016 : Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung ; Ausstellungskatalog, von Jiří Fajt und Markus Hörsch, Praha 2016

Karpiński, Zbigniew, Wspomnienia, Wojciech Karpiński, Warszawa 2018 (Biblioteka Kroniki Warszawy)

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, 4, Województwo wrocławskie (dolnośląskie), z. 1, cz. 2, Syców,
Międzybórz i okolice, pod red. Jana Harasimowicza, oprac. autorskie Arkadiusz Dobrzyniecki, Ewelina Mielczarek, Piotr Oszczanowski, Warszawa 2018

Kaźmierczak, Joanna, Na ratunek Kościołowi : epitafia wrocławskich kanoników katedralnych (1539-1556) jako wizualny postulat odnowy życia chrześcijańskiego, Wrocław 2018 (Biblioteka dawnego Wrocławia, 11)

Kiecko, Emilia, Przyszłość do zbudowania : futurologia i architektura w PRL, Warszawa 2018

Kubala, Agata; Bończuk-Dawidziuk, Urszula, Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu : katalog odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego = The art of ancient Greece and Rome : the catalogue of plaster casts in the University of Wrocław collection, Wroclaw 2018 (Skarby uniwersyteckich kolekcji = The treasures of University collections, t./vol. 3)

Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki : sprzeciw i fascynacja – dzieje recepcji, pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy, Lublin 2017

Kunst ist ein Verbrechen : Tadeusz Kantor, Deutschland und die Schweiz ; Erinnerungen, Dokumente, Essays, Filme auf DVD, von Uta Schorlemmer, Nürnberg; Krakau 2007

Leon Chwistek : nowe kierunki w sztuce = new trends in art, / ed. Karol Chrobak [katalog wystawy], Kraków 2018

Lewandowski, Roman, Efekt pasażu : konfrontacje i negocjacje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych, Katowice 2018

Lünsmann, Anke, Bernhard Heinrich Weyhe (1702-1782) : ein Augsburger Goldschmied des Rokoko, München; Berlin 2007 ((Forschungshefte / hrsg. von Bayerischen Nationalmuseum, 18)

Łatak, Kazimierz; Pęgier, Małgorzata, Kronika Stefana Ranatowicza : studium historyczno-źródłoznawcze, Łomianki 2017

Mackiewicz, Wojciech, Ciało i polityczność : koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta, Kraków 2018 (Horyzonty nowoczesności, t. 123)

Majoch, Sławomir, Marek Żuławski (1908-1985) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017

Max Ernst : frühe Zeichnungen; Schenkung Werner und Monique Spies, von Achim Sommer [katalog wystawy], Brühl 2018

Merta-Staszczak, Adriana, Niechciane dziedzictwo : nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, Warszawa 2018

Miasto na plus : eseje o polskich przestrzeniach miejskich, pomysł, red. i wstęp Hubert Mazur, Kraków 2017

Moda na Cranacha, pod red. Ewy Houszki i Marka Pierzchały [katalog wystawy], Wrocław 2017

Nestorow, Rafał, Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych, Kraków 2018 (Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku, t. 7)

Niemczyk, Ernest, Kolosy : wielkie rzeźby figuralne – od antyku po współczesność, Wrocław 2018

Omilanowska, Małgorzata, Budowanie nad Bałtykiem : studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi, Gdańsk 2018

Pachoras – Faras : the wall paintings from the cathedrals of Aetios, Paulos and Petros, Stefan Jakobielski with Małgorzata Martens-Czarnecka…, Warsaw 2017 (PAM monograph series, 4)

25 Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii : Światło w geometrii – Radziejowice 2017, koncepcja katalogu Bożena Kowalska, Radom [2017]

Polski słownik biograficzny, t. 52/2, z. 213, Tansman Aleksander – Tarło Stanisław, Warszawa; Kraków 2018
The Post-Socialist city : continuity and change in urban space and imagery, Alfrun Kliems, Marina Dmitrieva…, Berlin 2007 (Jovis diskurs)

Poznańska szkoła architektury wnętrz 1927-2017 = Poznań interior design school 1927-2017, projektu / the head of the project Weronika Węcławska-Lipowicz, Poznań 2018

Rdzawska-Augustin, Elżbieta, Włoskie place miejskie w renesansie i baroku : kompendium dla studentów Wydziału Architektury, Gliwice 2017

Re-Orientierung : Kontexte zeitgenössischer Kunst in der Türkei und unterwegs, Burcu Doğramaci und Marta Smolińska, Berlin 2017

Rejniak-Majewska, Agnieszka, Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939, Łódź 2017

Rozanow, Zofia, Sekrety miniatur Kodeksu Baltazara Behema, Katowice 2017

Ryś, Anna; Siek, Bartłomiej; Witczak, Agnieszka, Droga Królewska, Gdańsk 2018

Rząd, Ryszard, Zamek w Malborku 1882-1945 : dni powszednie odbudowy = The Malbork Castle 1882-1945 : restoration works in everyday images, 3 – popr. i uzup., Malbork 2018

Scruton, Roger, Piękno, tł. Sylwia Krawczyk i Agnieszka Rejniak-Majewska, Łódź 2018 (Krótkie wprowadzenie, 14)
Stambuł : dwa światy, jedno miasto = Istanbul : two worlds, one city [katalog wystawy], / ed. by Nicholas Hodge, Aleksandra Szczepan, Kraków 2018

Statuta pictorum : kommentierte Edition der Maler(zunft)ordnungen im deutschsprachigen Raum des Altn Reiches, von Andreas Tacke […], 1-5, Petersberg 2018 (artifex : Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte = Sources and studies in the social history of the artist)

Sztuka Indonezji : ciągłość, zmiana, inspiracje, red. nauk. Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata, Toruń 2017 (Toruńskie Studia Antropologiczne)

Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki : dokonania konserwatorów z Zamku Królewskiego na Wawelu w ostatnim ćwierćwieczu; katalog wystawy 24 kwietnia – 16 września 2018, Joanna Ziętkiewicz-Kotz, Kraków 2018
Tadeusz Kantor : er war sein Theater; Monographie – Uta Schorlemmer; Tadeusz Kantor, Mailänder Lektionen, Nürnberg 2005

Temper, Elena, Belarus verbildlichen : Staatssymbolik und Nationsbildung seit 1990, Wien; Köln; Weimar 2012 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 7)

Walendzik-Stefańska, Joanna, Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego…, Warszawa 2017

Watykan : sztuka, architektura i ceremoniał, wprowadzenie Francesco Buranelli, Kielce 2018

Witraże : dziedzictwo cenne czy niechciane?, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków; Legnica 2017

Wyrwa, Andrzej Marek, Cisterciana : studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego, Kraków; Poznań 2017 (Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta, 4)

Zwierz, Maria, Sacrum i postindustrializm : wschodnie wyspy odrzańskie we Wroclawiu; historia zabudowy = Sacrum and post-industrialism : Eastern Oder islands in Wrocław; history of urban developments, Wrocław 2018

Żak, Izabela, Dawna grafika włoska : katalog zbiorów = Old Italian prints, 1-2, Wrocław 2017 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

CZASOPISMA:

Architectus : kwartalnik, 2918, nr 2 (54)

A&B = Architektura & Biznes. 2018, nr 7/8 (312/313), 9 (314)

Architektura murator, 2018, nr 8 (287); 9 (288)

Art in America, 2018, no. 6-7

Arteon : magazyn o sztuce, 2018, nr 8 (220), 9 (221)

Artifex novus. Pismo Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 1, 2017

Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni ; kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, 2018, nr 2 (61)
Biuletyn Historii Sztuki, r. 80, 2018, nr 1

Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, Jg., 2018, H. 2

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2018, nr 30

Ikonotheka, 27, 2017

Kunstchronik, Jg., 2018, H. 8

Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, nr 2 (48)

ZA = Zeszyty Artystyczne / Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2 (31)/2017, Nieczytelność, prow. Marta Smolińska

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.