Nowości biblioteczne

MAJ 2019 

Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopolski, komitet red. Jolanta Goszczyńska [et al.], Poznań 2019

Architektura w początkach państw Europy Środkowej = Architecture in the early period of the states of Central Europe, / ed. by Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak, Gniezno 2018

Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? = Čto izobraženo na kartinah Genriha Semiradskogo? = What’s there in the paintings of Henryk Siemiradzki?, / red. kom. / editorial board Jerzy Malinowski, Irina Gavrash (Sztuka Europy Wschodniej = Isskustvo Vostočnoj Evropy = The Art of Eastern Europe, t. 5), Warszawa; Toruń 2017

Czarnowski, Ryszard Jan, Pomniki Lwowa, Warszawa 2019 (Moje Kresy)

Czas przełomu : sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 = Years of disarray : art of the Avant-garde in Central Europe 1908-1928, / ed. Karel Srp, Lenka Bydžovská [przewodnik], Kraków 2019

Czego się dowiedziałeś z Facebooka : Narodowe Muzeum Literatury Gruzińskiej im. Giorgiego Leonidze, Tbilisi, 5-26.10.2018 = Things to learn from Facebok : Giorgi Leonidze State Museum of Georgian Literature, Tbilisi, 5-26.10.2018 [katalog], teksty / essays Agata Rucińska, Waldemar Tatarczuk, Eliza Urwanowicz-Rojecka, Białystok 2018

Dutton, Denis, Instynkt sztuki : piękno, zachwyt i ewolucja człowieka, tłumaczenie i wstęp Jerzy Luty, Kraków 2019

Dworzak, Agata, Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych, Kraków 2018 (Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVII wieku, t. 8)

Emancypantki i modernistki : teksty kobiet o sztuce 1879-1914; antologia, wstęp Joanna M. Sosnowska, wybór i oprac. Magdalena Kasa, Joanna M. Sosnowska, współpraca Beata Łazarz, Wiktoria Szczupacka, Warszawa 2019

Jadwiga Maziarska : Jak mam Panu na to odpowiedzieć? = Jadwiga Maziarska : How to respond to your question, Sir? [wystawa / exhibition]; teksty / texts], red. merytoryczna / substantive ed. Barbara Piwowarska, Poznań 2018

Jadwiga Maziarska : Strefa presji – Jadwiga Maziarska : Pressure zone, merytoryczna / substantive ed. Barbara Piwowarska, Poznań 2018

Jakubek-Raczkowska, Monika; Raczkowski, Juliusz; Oliński, Piotr, Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu, t. 1, Chełmno, Toruń 2019

Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna; przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. Stanisław Fijałkowski, posłowie Agnieszka Rejniak-Majewska, Łódź 2019

Karpeles, Eric, Prawie nic : Józef Czapski – biografia malarza, przełożył Marek Fedyszak, Warszawa 2019

Łabowicz-Dymanus, Karolina, Synchronizacja w Sieci : Centra Sztuki Współczesnej Sorosa – cztery modele: Budapeszt, Kijów, Tallin, Warszawa 2016 (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 8)

Łazarz, Beata, Płeć przerażającego : o wizerunkach terrorystek w sztuce, Warszawa 2016, (Dysertacje doktorskie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 7)

Łoza, Katarzyna, współpraca Chrystyna Charczuk, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie : przewodnik, Wrocław 2016

Mediewiści, t. 6, red. Jerzy Strzelczyk, Poznań 2018 (Publikacje Instytutu Historii UAM, 173)

Narody – odkrycia – fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony : materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej z lat 2013-2015, pod red. Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka, Poznań 2018
(Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce, t. 41)

Odzyskana stołeczność : Warszawa 1915-1918, publikacja towarzysząca wystawie czasowej odbywającej się w Muzeum Warszawy w dniach 25 września – 30 grudnia 2018, pod red. Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej, Warszawa 2018

Pielesz, Marcin, Zabytkowe klasztory w Małopolsce : przewodnik, Kielce 2014

Queer cities, queer cultures : Europe since 1945, by Matt Cook and Jennifer V. Evans, London; New York, repr. 2015

Sekuła, Beata; Ostaszewski, Piotr, Rzut oka czyli… : rozmowy o malarstwie historycznym, Toruń 2017

Sveika, Megele! : Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, sudarytoja Tojana Račiūnaitė, Vilnius 2018

Treter, Mieczysław, Wybór pism estetycznych i krytycznych, Diana Wasilewska, Kraków 2019

Wasilewska, Diana, Mieczysław Treter : estetyk, krytyk sztuki oraz „szara eminencja” międzywojennego życia artystycznego w Polsce, Kraków 2019

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce, pod redakcją Elżbiety Kal, Słupsk 2019

Za wytworną fasadą : kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych : materiały z konferencji naukowej z okazji 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Pszczyna, 12-13 maja 2016, Maciej Kluss, Pszczyna 2018

CZASOPISMA:

AB = Architektura & Biznes, 2019, 4 (321), 5 (322)

Architektura murator, 2019, 5 (296)

ArsForum, 2019, nr 6

Art in America, 2019, 4, 5

Arteon : magazyn o sztuce, 2019, nr 5 (229)

Artibus et historiae : an art anthology, 39, 2018, no. 77; no. 78, Art and culture North and South of the Alps from the fifteenth to the eighteenth century : essays in honour of Bernard Aikema, guest editors Carlo Corsato and Juliette Ferdinand

Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni, 2019, 1 (64)

Biuletyn Historii Sztuki = Bulletin of Art History, R. 80, 2018, nr 3

Critical Inquiry, vol. 45, 2019, no. 3

Friedhof und Denkmal : Zeitschrift für Sepulkralkultur, Jg., 2019, H. 1/2

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = heritage, culture & the present, 2019, nr 34

Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg., H. 4, 5

Kunstforum International, 2019, Bd. 260

Opuscula Historiae Artium, 67, 2018, č. 1

Oxford Art Journal, vol. 41, 2018, no. 3; 42, 2019, no. 1

Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, nr 1 (51)

Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski, 2019, no. 1 (69)

Studia Lednickie, t. 17, 2018

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.