Program

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, organizowanego przez Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką IHS UAM w kooperacji z Muzeum Narodowym w Poznaniu, seminarium metodologicznego historii sztuki pt. „OBRAZY MOCNE – OBRAZY SŁABE”, które odbędzie się w dniach 19.-20. października 2017 w Pałacu w Rogalinie.

 

PROGRAM

 

19.10 (czwartek)

17.00 przyjazd uczestników

18.00-19.00 kolacja

od 19.00

Maria Poprzęcka – Słabe/silne płótno

dyskusja

 

20.10 (piątek)

 

8.30-9.30 śniadanie

9.30 – 11.30

Ryszard Kasperowicz – Interferencje i konstrukcje świata. Hermeneutyka obrazu G. Boehma 

i język symboli N. Goodmana

Jacek Jaźwierski – “To strike the imagination”. Działanie na wyobraźnię jako cel i kryterium oceny malarstwa: Sir Joshua Reynolds i ekfrastyczna koncepcja sztuk

Anna Markowska – Obrazy mocne i słabe według Stanisława Wyspiańskiego

dyskusja

11.30 -12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30

Dorota Kownacka-Rogulska – Cienkie malowanie a cienka prawda. Kategoria transparentności stosowanej i zasada wewnętrznej konieczności

Gabriela Świtek – Pole sił wizualnych w przestrzeni architektury. Uwagi o dynamice formy architektonicznej Rudolfa Arnheima

dyskusja

13.30 obiad

15.00 – 16.30

Stanisław Czekalski – Moc i niemoc fotografii. Przypadek „Końcowego przystanku” Alfreda Stieglitza

Andrzej Leśniak – Nędzne obrazy Hito Steyerl. Cyfrowy realizm

dyskusja

16.30 -17.00 przerwa

17.00-18.30

Michał Haake – Czy „Zaśnięcie Marii” jest słabym obrazem? Hermeneutyka wobec twórczości Caravaggia

Łukasz Kiepuszewski – Moc obrazu według Franka Stelli na przykładzie Caravaggia

dyskusja

18.30-19.30 kolacja

od 19.30

Wojciech Suchocki – ***

Marcin Pastwa – Rzecz w medium

dyskusja

 

21.10 (sobota)

 

8.30-9.30 śniadanie

9.30-11.00

Piotr Juszkiewicz – Moc prymitywu

Mariusz Bryl – Siła dekapitacji

dyskusja

11.00 -11.30 przerwa kawowa

11.30 -13.00

Aleksandra Kargul – Obraz w umyśle

Martyna Łukasiewicz – Mocne obrazy, mocna kolekcja? Casus kopenhaskiego Statens Museum for Kunst według koncepcji Nielsa Lauritsa Høyena.

dyskusja

13.00  obiad

14.30 wyjazd uczestników

 

Program konferencji w formacie PDF: PROGRAM SEMINARIUM – Obrazy mocne-obrazy słabe (Rogalin 2017)

 Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.