Biuro Obsługi Wydziału Nauk o Sztuce

Biuro Obsługi Wydziału 
Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum), blok A, pokój 419
61-874 Poznań
wnos@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 31, 32

Pracownicy:

Iwona Dębska 
debskaiw@amu.edu.pl

Maryna Płuchator 
marpl@amu.edu.pl

Katarzyna Marciniak-Mańka
kmanka@amu.edu.pl