Obowiązkowe Szkolenie biblioteczne!

16 października 2020
Aktualności « Powrót

 

I rok Historii sztuki

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w obowiązkowym Szkoleniu bibliotecznym (platforma Microstoft Teams, 20.10, wtorek, godzina 8.00). Szkolenie składać się będzie z dwóch części: prezentacji oraz testu zaliczeniowego.

W razie pytań, czy wątpliwości, proszę o sygnał.

Z pozdrowieniami,

Marek Sulik, Biblioteka Sekcji Historii Sztuki

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fbf1aa890c24d6482fbe2bef580428c%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5d0c788-2dca-4483-950f-cf30c82ebfae&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Kod: 5xpihsb