Prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska  / Wicedyrektor ds. naukowych, kierownik zakładu

Jakubowska
Stopień/tytuł naukowy:

prof. UAM dr hab. 

Telefon kontaktowy:

61 829 37 18

Email:

jagata@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Od początku swojej kariery akademickiej związana jest z Instytutem Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała kolejno tytuł magistra (1995), stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2008). Od 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2009 r. kieruje Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej.

Zainteresowania badawcze:

sztuka kobiet: swoją pracę magisterską poświęciła twórczości Natalii LL, zaś rozprawę doktorską sposobowi przedstawiania ciała w twórczości polskich artystek współczesnych); od kilku lat zajmuje się dziełami Aliny Szapocznikow, a ostatnio pracuje nad książką poświęconą pracom rzeźbiarki Marii Pinińskiej-Bereś pod roboczym tytułem „Rewolucja seksualna w Polsce według Marii Pinińskiej-Bereś (1962-1980)”; interesuje ją nie tylko interpretacja sztuki tworzonej przez kobiety, ale także analiza sposobu w jaki się o niej pisze (zarówno w historii sztuki, jak i krytyce artystycznej), czy w jaki się ją pokazuje na wystawach; bliskie jest jej myślenie o humanistyce jako zaangażowanej wiedzy praktykowanej przez usytuowany podmiot

Doświadczenie dydaktyczne:

Otwarte przewody doktorskie, w których jest promotorką: Agata Szkup, „Przestrzeń pamięci w skali mikro. Projekty i realizacje pomnikowe Oskara Hansena oraz twórców z jego kręgu”; Karolina Rosiejka, „Amerykański modernizm w świetle recepcji prac Georgie O’Keeffe”; Jacek Zwierzyński, „Sylwetka jako medium rasy w amerykańskiej sztuce współczesnej”

Działalność popularyzatorska:

Za ważny obszar swojej działalności uważa realizację projektów kuratorskich, m. in. „Maskarady” (Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces, Poznań, 2001), „Dorota Nieznalska. Posłuszeństwo” (Galeria Stary Browar, Poznań, 2006), „Niezgrabne przedmioty – Alina Szapocznikow oraz Maria Bartuszová, Pauline Boty, Louise Bourgeois, Eva Hesse i Paulina Ołowska” (wraz z Joanną Mytkowską, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2009).

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA (w latach 2009-2015 wiceprezeska Sekcji Polskiej)

European Network for Avant-Garde and Moderism Studies (od 2015 roku członkini executive committee)

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

College Art Association

Granty i projekty badawcze:

2014-2017 – realizuje wraz z zespołem (Joanna Bojda, Luiza Kempińska, Karolina Rosiejka, Karolina Staszak), projekt badawczy poświęcony „Historii wystaw sztuki kobiet w Polsce” (grant NCN numer 2013/09/B/HS2/02065)

Stypendia:
Nagrody:
Najważniejsze/najnowsze publikacje:

[red. wraz z K. Szotkowską-Beylin] Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego. 1948-1971, Wydawnictwo Karakter i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa-Kraków 2012, ss. 389 [ISBN: 978-83-62376-19-3; opublikowana także po angielsku].

[red.] Artystki polskie, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne, PWN, 2011, ss. 496.

[red.] Alina Szapocznikow. Awkward objects, Muzeum Sztuki Nowoczesnej (dystrybuowane przez University of Chicago Press), Warszawa 2011, ss. 286.

Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, ss. 250.

Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków: Universitas, 2004.

Divided Body. Ewa Partum’s “Hommage à Solidarność” (Łódź 1982, West Berlin, 1983, w: To Each His Own Reality, red. Mathilde Arnoux, Clément Layet, Deutsches Forum Für Kunstgeschichte, Paryż, http://www.own-reality.org/en/publications).

Ambiguous liberation. The Early Works of Maria Pinińska-Bereś, “Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History”, 2014, 83, 2, s. 168-182.

M/Paternal meanings in the neo-avant-garde (Günter Brus, KwieKulik), [w:] The Aesthetics of Matter. Modernism, the Avant-Garde and Material Exchange, red. S, Posman et al., Walter de Gruyter, Berlin-New York 2013, s. 335-346.

Magdalena Abakanowicz’s “Abakans” and the Feminist Revolution, [w:] Regarding the Popular: High and Low Culture in the Avant-Garde and Modernism, European Avant-Garde and Modernism Studies, vol. 2, red. S. Bru et al, W. De Gruyter Inc, Berlin 2011, s. 253-265.

Feminizm i współczesna historia sztuki, „Artium Quaestiones”2009,  XX, s. 103-114.