Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości

Tryb I 1,2,3

Przedmiot Poziom Waga Uwaga
Przedmiot I Podstawowy lub rozszerzony 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie maturalnym
Przedmiot II Podstawowy lub rozszerzony 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie maturalnym
Tryb II5,6
Przedmiot I nie dotyczy 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie dojrzałości
Przedmiot II nie dotyczy 0,5 dwa najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie dojrzałości

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom – dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

 

Objaśnienia:

Tryb I dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002, absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

Tryb II dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę.

1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej
2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
3) Sposób przeliczania wyników matury ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

Uwaga

Laureaci eliminacji centralnych Olimpiad: Artystycznej, Historycznej, Literatury i Języka Polskiego przyjmowani są na podstawie zaświadczenia o osiągniętych wynikach i przyznaje się im maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje szczegółowe: zobacz

 

 

Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną. Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych. Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Absolwenci poznańskiej historii sztuki znajdują zarówno pracę w zawodzie (uczelnie, muzea, galerie, rynek sztuki) jak również są chętnie przyjmowani na inne stanowiska wszędzie tam gdzie ceni się wykształcenie, kreatywność, znajomość świata, kultur i języków.