Podział na grupy ćwiczeniowe

Podział studentów I roku na grupy ćwiczeniowe na zajęciach ze ,,Wstępu do historii sztuki” w II semestrze w roku akademickim 2016/2017

Grupa A Grupa B Grupa C

Baranowska Klaudia

Berger Aleksandra

Chętkiewicz Zuzanna

Chojnacka Sara

Czapla Stanisław

Dubiszewska Zuzanna

Gutsche Ewa

Jabłoński Mateusz

Jakubiak Agnieszka

Jęcz Tobiasz

Knitter Anna

Koper Małgorzata

Krajewski Miłosz

Krasińska Marta

Król Arkadiusz

Kucharczak Wiktoria

Kur Beata

Łuć Karol

Mania Agnieszka

Mazurek Marcin

Łabińska Aleksandra

Magiera Małgorzata

Michalak Aleksandra

Mikołajczak Aleksander 

Niedziałkowska Zuzanna 

Nitka Katarzyna

Pacura  Paulina

Pawlak Julia

Ryder Małgorzata

Rządkowska Krystyna

Sawicka Zuzanna

Skrzypczak Gabriela

Skrzypek Natalia

Socha Sandra

Sołtys Kacper

Stachura Julia

Staniszewska Bernadetta

Talarek Piotr 

Wieczorek Aleksandra

 

Podział studentów II roku na grupy proseminaryjne w roku akademickim 2016/2017:

Grupa A Grupa B

Bartkowiak Patrycja

Borzęcka Małgorzata

Darłowska Jadwiga

Kolanowska Martyna

Kowalska Agata

Mruk Justyna

Narloch Karolina

Pluta Kamila

Szlandrowicz Agnieszka

Bednarek Julia

Bukowska Jagoda

Fajkis Karolina

Jańczak Aleksandra

Liszkowska Dominika

Piątek Natalia

Suchocki Karol

Szmytke Mateusz

*W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana grupy, jednak wyłącznie za zgodą prowadzących proseminaria – tego, które zamierzają Państwo opuścić oraz tego, na które chcieliby Państwo się dostać.

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.