Miejsce zajęć

Instytut Historii Sztuki UAM
Al. Niepodległości 4 (Collegium Novum)
61-874 Poznań

tel.: +48 (0)61 829 37 19
arthist@amu.edu.pl

Wydział Historyczny
Umultowska 89d, 61-614 Poznań

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.