Organizacja roku akademickiego 2017/2018

29 września 2017 r. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku
„Dzień studenta I roku”
2 października 2017 r. Inauguracja roku akademickiego


I semestr (zimowy)

3 października 2017 r. –
31 stycznia 2018 r.
Okres zajęć dydaktycznych
21 grudnia 2017 r. –
2 stycznia 2018 r.
Wakacje zimowe
1 – 21 lutego 2018 r. Zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna


II semestr (letni
)

22 lutego – 21 czerwca 2018 r. Okres zajęć dydaktycznych
30 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wakacje wiosenne
22 czerwca  – 4 lipca 2018 r. Letnia sesja egzaminacyjna
5 – 31 lipca 2018 r. Wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 -31 sierpnia 2018 r. Okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
3 – 16 września 2018 r. Sesja egzaminacyjna*

 

W roku akademickim 2017/2018 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 października 2017 r. (Inauguracja roku akademickiego), 30 i 31 października 2017 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 9 maja 2018 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.

Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauk i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.

W dniu 20 maja 2018 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.