Organizacja roku akademickiego

30 września 2016 r. Dzień studenta I roku
3 października 2016 r. Inauguracja roku akademickiego


I semestr (zimowy)

4 października 2016 r. –
1 lutego 2017 r.
Okres zajęć dydaktycznych
22 grudnia 2016 r. –
2 stycznia 2017 r.
Wakacje zimowe
2 – 19 lutego 2017 r. Zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna


II semestr (letni
)

20 lutego – 14 czerwca 2017 r. Okres zajęć dydaktycznych
14 – 18 kwietnia 2017 r. Wakacje wiosenne
15 – 30 czerwca 2017 r. Letnia sesja egzaminacyjna
1 – 31
lipca 2017 r.
Wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 sierpnia –
3 września 2017 r.
Okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
4-17 września 2017 r. Sesja egzaminacyjna*

 


*Rada Wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej,
z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

W roku akademickim 2016/2017 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

3 października 2016 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 10 maja 2016 r. (Dzień Sportu), 4 czerwca 2017 r.,

– dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.

 

 

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.