Organizacja roku akademickiego 2018/2019

28 września 2018 r. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku
„Dzień studenta I roku”
1 października 2018 r. Inauguracja roku akademickiego


I semestr (zimowy)

2 października 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. okres zajęć dydaktycznych
24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. wakacje zimowe
1 – 21 lutego 2019 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna


II semestr (letni
)

22 lutego – 16 czerwca 2019 r. okres zajęć dydaktycznych
19 – 23 kwietnia 2019 r. wakacje wiosenne
17 – 30 czerwca 2019 r. letnia sesja egzaminacyjna
1 – 31 lipca 2019 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 – 31 sierpnia 2019 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
2 – 29 września 2019 r. sesja egzaminacyjna*

 

W roku akademickim 2018/2019 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1 października 2018 r. (inauguracja roku akademickiego), 31 października i 2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r., 8 maja 2018 r. (Dzień Sportu).
– dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
– w dniu 9 czerwca 2019 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.