Organizacja roku akademickiego 2019/2020

30 września 2019 r. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku
„Dzień studenta I roku”
1 października 2019 r. Inauguracja roku akademickiego


I semestr (zimowy)

2 października 2019 r. – 2 lutego 2020 r. okres zajęć dydaktycznych
22 grudnia 2019 r. – 6 stycznia 2020 r. wakacje zimowe
3 – 16 lutego 2020 r. zimowa sesja egzaminacyjna
17 – 23 lutego 2020 r.  zimowa sesja egzam./przerwa międzysemestralna


II semestr (letni
)

24 lutego – 16 czerwca 2020 r. okres zajęć dydaktycznych
10 – 14 kwietnia 2020 r. wakacje wiosenne
17 – 30 czerwca 2020 r. letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 31 sierpnia 2020 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
1 – 27 września 2020 r. sesja egzaminacyjna*

 

W roku akademickim 2019/2020- ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1 października 2019 r. (inauguracja roku akademickiego), 31 października 2019, 6 maja 2020 r. (Dzień Sportu), dzień Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz 31 maja 2020 r..