DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Wyszukiwarka w tabelach na stronie

Zacznij wpisywać poniżej nazwisko wybranego pracownika

Tabela dyżurów

  

DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS  W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
D Y R E K C J A
1. Prof. UAM hab. Piotr KORDUBA (Dyr.) pok. 412 wt.    13.00-14.00;      czw.  13.00-14.00
2. Prof. UAM dr hab. Agata JAKUBOWSKA (Z-ca) pok. 414 wt.    13.30-14.30;      śr.     11.30-12.30
     
PRACOWNICY DYDAKTYCZNY (wg alfabetu)
1. Dr Wojciech BRILLOWSKI pok. 418

śr.    10.30-11.30;      czw.     9.45-10.45

2. Prof. UAM dr hab. Mariusz BRYL pok. 315 pon.  15.45-16.45;     wt.     13.30-14.30
3. Prof. UAM dr hab. Stanisław CZEKALSKI pok. 404 pon. 13.00-14.00; śr. 11.30-12.30
4. Prof. UAM dr hab. Michał HAAKE pok. 415

pon.  11.30-12.30;      śr.       9.45-10.45

5. Prof. UAM dr hab. Agata JAKUBOWSKA pok. 414 wt. 13.30-14.30; śr. 11.30-12.30
6. Prof. UAM dr hab. Jarosław JARZEWICZ pok. 416 pon.  10.00-11.00;      śr.     11.00-12.00
7. Prof. dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ pok. 404

pon.  16.30-17.30;     czw.   15.45-16.45

8. Prof. UAM dr hab. Łukasz KIEPUSZEWSKI pok. 415 wt.    10.30-11.30 (w 3. tyg. m-ca 9.30-10.30);  czw.  12.00-13.00
9. Prof. UAM dr hab. Piotr KORDUBA pok. 412 wt.    13.00-14.00;      czw.  13.00-14.00
10. Prof. UAM dr hab. Jacek KOWALSKI pok. 416 wt. 9.45-10.45; czw. 13.45-14.45
11. Dr hab. Paweł LESZKOWICZ pok. 414 śr. 15.00-16.00; piąt. 12.00-13.00
12. Dr Filip LIPIŃSKI pok. 405 wt.   13.15-14.15, czw. 8.45-9.45
13. Dr Dorota ŁUCZAK pok. 405 wt. 16.30-17.30; piąt. 13.00-14.00
14. Prof. UAM dr hab. Michał MENCFEL pok. 417 śr. 9.30-12.00; piąt. 11.30-14.00
15. Dr Dorota MOLIŃSKA pok. 405 pon. 15.00-16.00; wt. 15.00-16.00
16. Dr Magdalena RADOMSKA pok. 405 śr. 12.15-13.15; czw. 14.00-15.00
17. Dr Tomasz RATAJCZAK pok. 417 pon. 11.30-12.30; czw. 10.30-13.00
18. Dr Adam SOĆKO   pok. 418 wt. 15.45-16.45; czw. 15.45-16.45
19. Prof. UAM dr hab. Tomasz WUJEWSKI pok. 418 wt.    10.30-11.30;      śr.       9.30-10.30
20. Prof. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI pok. 315 pon.  14.45-15.45;      śr.     12.00-13.00