DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18

Wyszukiwarka w tabelach na stronie

Zacznij wpisywać poniżej nazwisko wybranego pracownika

Tabela dyżurów

Dyrekcja

 

Pracownicy dydaktyczni (według alfabetu)


Emerytowani Profesorowie - Seniorzy

1. Prof. zw. dr hab. Adam LABUDA pok. 417  środa 14.30-15.45
2. Prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz pok. 414 środa 12.00-13.00


Doktoranci (prowadzący zajęcia)