DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Wyszukiwarka w tabelach na stronie

Zacznij wpisywać poniżej nazwisko wybranego pracownika

Tabela dyżurów

  

DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS  W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
D Y R E K C J A
1. Prof. UAM hab. Piotr KORDUBA (Dyr.) pok. 412 poniedziałek 12.00-13.00; środa 10.30-11.30
2. Prof. UAM dr hab. Agata JAKUBOWSKA (Z-ca) pok. 414 środa 15.30-16.30; czwartek 12.00-13.00
3. Dr Tomasz RATAJCZAK (Z-ca) pok. 416 środa 13.00-14.30; czwartek 12.15-13.15
PRACOWNICY DYDAKTYCZNY (wg alfabetu)
1. Dr Wojciech BRILLOWSKI pok. 418 urlop w sem. letnim 2018/2019
2. Prof. UAM dr hab. Mariusz BRYL pok. 315 poniedziałek 17.00-18.00; wtorek 13.30-14.30
3. Prof. UAM dr hab. Stanisław CZEKALSKI pok. 404 poniedziałek 13.00-14.00; środa 10.30-11.30
4. Prof. UAM dr hab. Michał HAAKE pok. 415 poniedziałek 12.00-13.00; piątek 11.00-12.00
5. Prof. UAM dr hab. Agata JAKUBOWSKA pok. 414 środa 15.30-16.30; czwartek 12.00-13.30
6. Prof. UAM dr hab. Jarosław JARZEWICZ pok. 416 poniedziałek 11.00-12.00; środa 10.30-11.30
7. Prof. dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ pok. 404 poniedziałek 15.30-16.30; środa 13.00-14.00
8. Prof. UAM dr hab. Łukasz KIEPUSZEWSKI pok. 415 środa 10.30-11.30; czwartek 10.30-11.30
10. Prof. UAM dr hab. Piotr KORDUBA pok. 412 poniedziałek 12.00-13.00; środa 10.30.-11.30
11. Prof. UAM dr hab. Jacek KOWALSKI pok. 417 środa 14.45-15.45; czwartek 12.00-13.00
12. Dr hab. Paweł LESZKOWICZ pok. 414  środa 13.00-14.00; czwartek 15.30-16.30
13. Dr Filip LIPIŃSKI pok. 405 urlop w sem. letnim 2018/2019
14. Dr Dorota ŁUCZAK pok. 405 środa 10.30-11.30 (co 2 tyg.)  
15. Prof. UAM dr hab. Michał MENCFEL pok. 418 wtorek 13.00-14.00; środa 13.00-14.00
16. Dr Dorota MOLIŃSKA pok. 405 poniedziałek 15.00-16.00; środa 10.15-11.15
17. Dr Magdalena RADOMSKA pok. 405 poniedziałek 14.45-15.45; środa 14.45-15.45
18. Dr Tomasz RATAJCZAK pok. 416  środa 13.00-14.00; czwartek 12.15-13.15
19. Dr Adam SOĆKO   pok. 417 wtorek 15.45-16.45; czwartek 15.45-16.45
20. Prof. UAM dr hab. Tomasz WUJEWSKI pok. 418 wtorek 08.30-09.30; środa 09.30-10.00
21. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI pok. 315 wtorek 15.00-16.00; środa 13.00-14.00
     
EMERYTOWANI PROFESOROWIE – SENIORZY
1. Prof. zw. dr hab. Adam Labuda pok. 417  
2. Prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz pok. 414