DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Wyszukiwarka w tabelach na stronie

Zacznij wpisywać poniżej nazwisko wybranego pracownika

Tabela dyżurów

  

DYŻURY PRACOWNIKÓW IHS  W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
D Y R E K C J A
1. Prof. UAM hab. Piotr KORDUBA (Dyr.) pok. 412 poniedziałek 12.00-13.00, środa 10.30-11.30
2. Prof. UAM dr hab. Agata JAKUBOWSKA (Z-ca) pok. 414 środa 15.30-16.30, czwartek 10.30-11.30
3. Dr Tomasz RATAJCZAK (Z-ca) pok. 416 wtorek 13.00-14.30, środa 10.00-11.30
PRACOWNICY DYDAKTYCZNY (wg alfabetu)
1. Dr Wojciech BRILLOWSKI pok. 418 poniedziałek 15.00-16.00, środa 10.30-11.30
2. Prof. UAM dr hab. Mariusz BRYL pok. 315 poniedziałek 12.00-13.00, czwartek 12.00.13.00
3. Prof. UAM dr hab. Stanisław CZEKALSKI pok. 404 poniedziałek 10.30-11.30, środa 10.30-11.30
4. Prof. UAM dr hab. Michał HAAKE pok. 415 wtorek 10.00-11.00, środa 10.30-11.30
5. Prof. UAM dr hab. Agata JAKUBOWSKA pok. 414 środa 15.30-16.30, czwartek 10.30-11.30
6. Prof. UAM dr hab. Jarosław JARZEWICZ pok. 416 poniedziałek 14.00-15.00, środa 13.00-14.30
7. Prof. dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ pok. 404 poniedziałek 13.00-14.00, środa 13.00-14.00
8. Prof. UAM dr hab. Łukasz KIEPUSZEWSKI pok. 415 wtorek 12.15-13.15, środa 10.30-11.30
9. Dr Kamila KŁUDKIEWICZ pok. 419 środa 13.00-15.00
10. Prof. UAM dr hab. Piotr KORDUBA pok. 412 poniedziałek 12.00-13.00, środa 10.30.-11.30
11. Prof. UAM dr hab. Jacek KOWALSKI pok. 417 środa 09.30-10.30, czwartek 12.00-13.00
12. Dr hab. Paweł LESZKOWICZ pok. 414  środa 14.30-15.30, czwartek 15.30-16.30
13. Dr Filip LIPIŃSKI pok. 405 środa 13.00-14.00, czwartek 17.30-18.30
14. Dr Dorota ŁUCZAK pok. 405 czwartek                               (co 2 tyg.)
15. Prof. UAM dr hab. Michał MENCFEL pok. 418 środa 13.00-14.00, piątek 11.30-12.30
16. Dr Dorota MOLIŃSKA pok. 405 czwartek 14.15-14.15, piątek 13.15-14.15
17. Dr Magdalena RADOMSKA pok. 405 środa 10.30-11.30, piątek 14.45-15.45
18. Dr Tomasz RATAJCZAK pok. 416  wtorek 13.00-14.30, środa 10.00-11.30
19. Dr Adam SOĆKO   pok. 417 czwartek 16.15-17.15, piątek 16.15-17.15
20. Prof. UAM dr hab. Tomasz WUJEWSKI pok. 418 wtorek 14.00-15.00, środa 09.30-10.00
21. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI pok. 315 wtorek  15.00-16.00, środa 13.00-14.00
     
EMERYTOWANI PROFESOROWIE – SENIORZY
1. Prof. zw. dr hab. Adam Labuda pok. 417  
2. Prof. UAM dr hab. Jan Skuratowicz pok. 414  
     
D O K T O R A N C I (prowadzący zajęcia)
1. Mgr Łukasz Rozmarynowski pok. 314  
2. Mgr Patrycja Waśkowiak pok. 314