Dyżury pracowników w sem. letnim roku akad. 2016/17

Wyszukiwarka w tabelach na stronie

Zacznij wpisywać poniżej nazwisko wybranego pracownika

Tabela dyżurów

Dyrekcja

 

Pracownicy dydaktyczni (według alfabetu)

 

Doktoranci (prowadzący zajęcia)

 

Wykładowcy spoza IHS

 

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.