Program studiów

 

STUDIA I STOPNIA

 

Program studiów I stopnia (licencjackich)

(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS)

Program obowiązuje osoby, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2018/19

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok

I semestr

I.

Wstęp do historii sztuki I

 

obowiązkowe

120

zaliczenie z notą

10

 

1.

Wstęp do historii sztuki

wykład

obowiązkowe

30

 

5

 

2.

Wstęp do historii sztuki: lektura tekstu z historii sztuki

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

5

 

3.

Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie

ćwiczenia

obowiązkowe

20

zaliczenie z notą

2

 

4.

Architektura – wprowadzenie

ćwiczenia

obowiązkowe

20

zaliczenie z notą

2

 

5.

Ornamentyka i rzemiosło art. – wprowadzenie

ćwiczenia

obowiązkowe

20

zaliczenie z notą

2

II.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

III.

Propedeutyka filozofii

wykład

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

IV.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

V.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

1

 

360

 

30

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok

II semestr

I.

Wstęp do historii sztuki II

wykład

obowiązkowe

30

egzamin

8

II.

Opis dzieła sztuki

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

6

III.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Propedeutyka filozofii

wykład

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

V.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

VI.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

VIII

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

1

 

360

 

30

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok

III semestr

I.

Proseminarium I

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

II.

Proseminarium II

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

III.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Wykład monograficzny I

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

V.

Wykład monograficzny II

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VI.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VIII.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

IX.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

X.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

1

 

390

 

30

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok

IV semestr

I.

Proseminarium III

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

II.

Proseminarium IV

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

III.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład I

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

V.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium I

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Sztuka metropolii

wykład i zajęcia terenowe

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

2

VII.

Obóz inwentaryzacyjny

ćwiczenia terenowe

obowiązkowe

96

zaliczenia z notą

3

VIII

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

IX.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

X.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

1

 

486

 

30

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

III rok

V semestr

I.

Seminarium ogólne I (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

II.

Seminarium ogólne II (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

III.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład II

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IV.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład III

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

V.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium II

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium III

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII

Wykład monograficzny III

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VIII

Wykład monograficzny IV

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IX.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

egzamin

4

 

270

 

30

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

III rok

VI semestr

I.

Seminarium ogólne I

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

II.

Seminarium ogólne II

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

III.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład IV

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IV.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium IV

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

V.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne IV

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne V

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VIII.

Wykład monograficzny V

wykład

do wyboru

30

zaliczenie
z notą

3

IX.

Egzamin licencjacki

     

egzamin

6

 

240

 

30

 

Program studiów I stopnia (licencjackich)

(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS)

Program obowiązuje osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/19 lub później

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok

I semestr

I.

Wstęp do historii sztuki I

 

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

10

 

1.

Wstęp do historii sztuki

wykład

obowiązkowe

30

 

5

 

2.

Wstęp do historii sztuki: lektura tekstu z historii sztuki

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

5

 

3.

Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie

ćwiczenia

obowiązkowe

20

zaliczenie z notą

2

 

4.

Architektura – wprowadzenie

ćwiczenia

obowiązkowe

20

zaliczenie z notą

2

 

5.

Ornamentyka i rzemiosło art. – wprowadzenie

ćwiczenia

obowiązkowe

20

zaliczenie z notą

2

II.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

III.

Spotkanie z dziełem sztuki

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

IV.

Propedeutyka filozofii

wykład

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

V.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

0

 

330

 

28

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok

II semestr

I.

Wstęp do historii sztuki II

wykład

obowiązkowe

30

egzamin

8

II.

Opis dzieła sztuki

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

6

III.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Propedeutyka filozofii

wykład

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

V.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

VII

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

0

 

300

 

26

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok

III semestr

I.

Proseminarium I

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

II.

Proseminarium II

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

III.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Wykład monograficzny I

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

V.

Wykład monograficzny II

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VI.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VIII

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

IX.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

X.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

 

390

 

31

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok

IV semestr

I.

Proseminarium III

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

II.

Proseminarium IV

proseminarium

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

4

III.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

 

obowiązkowe

90

egzamin

6

 

1.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

wykład

obowiązkowe

60

 

4

 

2.

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej

ćwiczenia

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład I

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

V.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium I

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Sztuka metropolii

wykład i zajęcia terenowe

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

2

VII.

Obóz inwentaryzacyjny

ćwiczenia terenowe

obowiązkowe

96

zaliczenia z notą

4

VIII

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

IX.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

X.

Język łaciński – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

 

486

 

32

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

III rok

V semestr

I.

Seminarium ogólne I (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

II.

Seminarium ogólne II (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

III.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład II

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IV.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład III

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

V.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium II

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium III

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Wykład monograficzny III

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VIII.

Wykład monograficzny IV

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IX.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

egzamin

4

X.

Język niemiecki – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

3

 

330

 

33

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

III rok

VI semestr

I.

Seminarium ogólne I

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

II.

Seminarium ogólne II

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

5

III.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład IV

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IV.

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium IV

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

V.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VI.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne IV

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne V

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VIII

Wykład monograficzny V

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IX.

Egzamin licencjacki

     

egzamin

6

 

240

 

30

 

Objaśnienia dotyczące poszczególnych typów przedmiotów

1. Wykład i ćwiczenia ze Wstępu do historii sztuki oraz moduły kursowe (Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki poszczególnych epok) są przypisane do poszczególnych lat studiów. Wykład ze Wstępu do historii sztuki oraz moduły kursowe kończą się egzaminami.

2. Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki stanowią specjalizacyjny blok w ramach kursu dziejów sztuki, są to zajęcia wykładowe i konwersatoryjne wybierane przez studentów zgodnie ich zainteresowaniami. W przypadku wykładów i konwersatoriów poświęconych wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki student nie może wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.

3. Proseminaria są zajęciami przeznaczonymi dla studentów II roku. Ich celem jest przygotowanie uczestników do zaawansowanej, samodzielnej pracy w ramach seminariów. Odbywają się w grupach i prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w różnych obszarach historii sztuki.

4. Zajęcia problemowo-specjalizacyjne

Są to zajęcia do wyboru, takie jak np.: Badania architektury, Ikonografia, Problemy współczesnej historii sztuki, Krytyka artystyczna, Rynek sztuki, Ochrona zabytków, Muzealnictwo etc. Ich lista nie jest stała, oferta zajęć może się zmieniać zależnie od aktualnych możliwości i potrzeb dydaktycznych.

5.Wykłady monograficzne

Są to zajęcia do wyboru. Oferta zmienia się co roku, zgodnie z tematami prac badawczych samodzielnych pracowników naukowych, którzy prezentują ich wyniki w ramach wykładów. Możliwe jest też zaliczenie większej, aniżeli obowiązkowa na danym roku, liczby tych zajęć. Możliwe jest zaliczanie wykładów monograficznych na innych kierunkach, pod warunkiem że są to zajęcia profesorskie.

6. Seminaria

Są to zajęcia do wyboru, ich oferta zmienia się co roku.

Objaśnienia dotyczące zaliczania poszczególnych lat studiów oraz przedmiotów, których nie można powtarzać

I rok

Nie można powtarzać I roku. Przejście na II rok możliwe jest po zaliczeniu egzaminu ze Wstępu do historii sztuki w drugim semestrze oraz wszystkich zajęć wchodzących w skład bloku ze Wstępu (nie jest możliwe warunkowe zaliczenie tego przedmiotu).

III rok

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy licencjackiej) następuje po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań programu studiów. Egzamin dyplomowy dotyczy zagadnień związanych z jedną z przygotowywanych w trakcie III roku studiów prac seminaryjnych, zarejestrowaną jako praca licencjacka i zamieszczoną w Archiwum Prac Dyplomowych, oraz ogólnych zagadnień przedmiotowych i epokowych odpowiadających pracy. O wyborze pracy będącej przedmiotem egzaminu dyplomowego decyduje student w drugim semestrze w porozumieniu z prowadzącym seminarium.