Program studiów

 

   Program studiów II stopnia na kierunku Historia sztuki

(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 4 semestry, 120 punktów ECTS)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu / modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok

I semestr

I.

Seminarium ogólne I (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

II.

Seminarium warsztatowe

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

III.

Historia doktryn artystycznych

 

obowiązkowe

90

egzamin

8

 

1.

Historia doktryn artystycznych

wykład

obowiązkowe

60

 

6

 

2.

Historia doktryn artystycznych

konwers.

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

V.

Wykład monograficzny I

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VI.

Wykład monograficzny II

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VII.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

 

270

 

30

                 

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok

II semestr

I.

Seminarium ogólne I

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

II.

Seminarium magisterskie

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

13

III.

Metodologia

konwers.

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

4

IV.

Współczesna kultura wizualna

konwers.

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

4

V.

Objazd zabytkoznawczy

zaj. terenowe

obowiązkowe

40

zaliczenie z notą

3

VI.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Wykład monograficzny III

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VIII

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

 

310

 

37

               

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu / modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok

III semestr

I.

Przygotowanie pracy dyplomowej: seminarium magisterskie (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

13

II

Wykład monograficzny IV

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

III

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

 

90

 

18

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu / modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok

IV semestr

I.

Przygotowanie pracy dyplomowej: seminarium magisterskie

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

13

II.

Moduł specjalizacyjny do wyboru spośród: krytyka artystyczna, konserwatorstwo, kuratorstwo, nowe media etc. (I)

 

 

60

zaliczenie z notą

8

 

1.

Zajęcia specjalizacyjne I

wykład

 

30

 

4

 

2.

Zajęcia specjalizacyjne II

seminarium specjalizacyjne

 

30

 

4

III.

Moduł specjalizacyjny do wyboru spośród: krytyka artystyczna, konserwatorstwo, kuratorstwo, nowe media etc. (II)

 

 

60

zaliczenie z notą

8

 

Zajęcia specjalizacyjne I

wykład

 

30

 

4

 

Zajęcia specjalizacyjne II

seminarium specjalizacyjne

 

30

 

4

IV

Praktyka muzealna / konserwatorska / kuratorska

praktyka

obowiązkowe

4 tyg.

zaliczenie z notą

2

V.

Egzamin dyplomowy

 

 

 

egzamin

4

 

150

 

35