Program studiów

 

   Program studiów II stopnia na kierunku Historia sztuki

(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 4 semestry, 120 punktów ECTS)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok
I semestr

I.

Seminarium ogólne I (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

II.

Seminarium ogólne II (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

III.

Historia doktryn artystycznych

 

obowiązkowe

90

egzamin

8

 

1.

Historia doktryn artystycznych

wykład

obowiązkowe

60

 

6

 

2.

Historia doktryn artystycznych

konwers.

obowiązkowe

30

 

2

IV.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

V.

Wykład monograficzny I

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VI.

Wykład monograficzny II

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VII.

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

 

270

 

30

 

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

I rok
II semestr

I.

Seminarium ogólne I

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

II.

Seminarium ogólne II

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

6

III.

Metodologia

konwers.

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

4

IV.

Współczesna kultura wizualna

konwers.

obowiązkowe

60

zaliczenie z notą

4

V.

Objazd zabytkoznawczy

zaj. terenowe

obowiązkowe

40

zaliczenie z notą

3

VI.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

VII.

Wykład monograficzny III

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

VIII

Język obcy – lektorat

ćwiczenia

obowiązkowe

30

zaliczenie z notą

2

 

310

 

30

 

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok
III semestr

I.

Przygotowanie pracy dyplomowej: seminarium magisterskie (całoroczne)

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

17

II.

Moduł specjalizacyjny do wyboru spośród: krytyka artystyczna, konserwatorstwo, kuratorstwo, nowe media etc. (I)

 

do wyboru

60

zaliczenie z notą

8

 

1.

Zajęcia specjalizacyjne I

wykład

obowiązkowe dla wybranego modułu

30

 

4

 

2.

Zajęcia specjalizacyjne II

seminarium specjalizacyjne

obowiązkowe dla wybranego modułu

30

 

4

III.

Wykład monograficzny IV

wykład

do wyboru

30

zaliczenie z notą

3

IV.

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III

konwers.

do wyboru

30

zaliczenie z notą

2

 

150

 

30

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu /  modułu

Forma zajęć

Status zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

II rok
IV semestr

I.

Przygotowanie pracy dyplomowej: seminarium magisterskie

seminarium

do wyboru

30

zaliczenie z notą

17

II.

Moduł specjalizacyjny do wyboru spośród: krytyka artystyczna, konserwatorstwo, kuratorstwo, nowe media etc. (II)

 

do wyboru

60

zaliczenie z notą

8

 

1.

Zajęcia specjalizacyjne I

wykład

obowiązkowe dla wybranego modułu

30

 

4

 

2.

Zajęcia specjalizacyjne II

seminarium specjalizacyjne

obowiązkowe dla wybranego modułu

30

 

4

III.

Praktyka muzealna / konserwatorska / kuratorska

praktyka

obowiązkowe

4 tyg.

zaliczenie z notą

2

IV.

Egzamin dyplomowy

     

egzamin

3

 

90

 

30