Wykład monograficzny

Od pałacu do bloku. Dzieje europejskiej kultury zamieszkiwania XVI-XX w. 

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

II semestr, 30 godz.

3 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Dlaczego barokowy pałac musiał być monumentalny i zasobny? Jak rozumiano funkcjonalność domu w czasach renesansu? Czy wyposażenie domu to tylko sprawa gustu czy raczej władzy i polityki? Kiedy pojawił się komfort? Na czym polegały najważniejsze reformy zamieszkiwania w XIX i XX wieku, których konsekwencją są nasze współczesne mieszkania. Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć śledząc dzieje europejskiego zamieszkiwania pojmowanego jako dynamiczna relacja pomiędzy architekturą mieszkalną, jej dekoracją i wyposażeniem a zarazem jej użytkownikami w kontekście zmian społecznych i kulturowych od czasów nowożytnych do XX wieku. Na wybranych przykładach królewskich i możnowładczych rezydencji, patrycjuszowskich domów, mieszczańskich kamienic i willi oraz mieszkań nowoczesnego XX-wiecznego człowieka spróbujemy pokazać jak odzwierciedlały one najważniejsze cywilizacyjne procesy interesującego nas czasu. Będziemy się starali odczytać komunikat jakim jest europejska kultura zamieszkiwania, zrozumieć co mówi ona o swoich użytkownikach, o ich społecznej pozycji, aspiracjach. W naszych rozważaniach będziemy się opierali na historii architektury, dziejach rzemiosła artystycznego, ceremoniału, historii obyczaju, przemian społecznych i europejskiej kultury.  

Zaliczenie: kolokwium wizualne

Wybrana literatura:

At Home in Renaissance Italy, ed. Marta Ajmar-Wollheim, Flora Dennis, London 2006.

Architectural Space in Eighteenth-Century Europe. Constructing Identities and Interiors, ed. Denis Amy Baxter, Meredith Martin, Ashgate 2010.

Leora Auslander, Taste and Power. Furnishing Modern France, Berkeley-Los Angeles 1996.

Marek Czapelski, Moduły i wieżowce. Polsce architekcie wobec przemian w budownictwie mieszkaniowych 1956-1970, Warszawa 2018.

Die Geschichte des Wohnens, Bd. 1-5, Stuttgart 1996-1998.

Patricia Fortini Brown, Private Lives in Renaissance Venice. Art, Architecture, and the Family, New Haven-London 2004.

Joan Dejean, How Paris Became Paris. The Invention of the Modern City, New York 2014.

Clive Edwards, Turning Houses into Homes. A History of Retailing and Consumption of Domestic Furnishings, Ashgate 2005.

Interior design and identity, ed. Susie McKellar, Penny Sparke, Manchester-New York 2004.

John Loughman, John Michael Montias, Public and Private Spaces. Works of Art in Seventeenth-Century. Dutch Houses, Zwolle 2000.

Alison Lurie, The Language of the Houses. How Buildings Speaks to Us, New York 2014.

Sharon Marcus, Apartment Stories. City and Home in Nineteenth-Century Paris and London 1999.

Modern Wohnen. Möbeldesign und Wohnkultur der Moderne, R. Fischer, W. Tegethoff (Hg.), Berlin 2016.

Terence Riley, The Un-Private House, New York 1999.

Tony Spawforth, Versailles. A Biography of a Palace, New York 2008.

 

Miejsce i dzieło. Domus Aurea – amfiteatr Flawiuszów – Koloseum

prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski

II semestr, 30 godz.

3 pkt. ECTS

Forma zaliczenia: zaliczenie z notą

Tematem wykładu są przemiany zachodzące przez ponad 2 tys. lat w jednym z kluczowych miejsc Rzymu. Zbocze eskwilińskie schodzące w kierunku Palatynu stało się w okresie cesarstwa rzymskiego obszarem intensywnej zabudowy, po której pozostało Koloseum, jedno z największych dzieł architektury światowej, a nieopodal, pod ziemia kryją się pozostałości tzw. Złotego Domu Nerona. Na wykładzie zostanie ukazana historia miejsca Słuchaczom na konkretnych przykładach pokazywanych na slajdach, zostanie przedstawiona historia tego obszaru i losy znajdujących się na nim budowli a po czasu współczesne.

Przewidywany jest następujący sposób weryfikacji wiedzy:

– zaliczenie z notą;

Weryfikacja wiedzy dokonywana będzie w oparciu o rozmowę z zaliczającym, wzgl. zdającym przeprowadzona po zakończeniu cyklu wykładów.

Literatura podstawowa:

Larry F. Ball, The Domus Aurea and the Roman architectural revolution. Cambridge MA 2003; Marianne Bergmann: Der Koloß Neros, die Domus Aurea und der Mentalitätswandel im Rom der frühen Kaiserzeit. Mainz 1994, Keith Hopkins, Mary Beard,  The Colosseum. Cambridge MA 2005; Roberto Luciani, Leandro Spredutti, Domus Aurea Neronis Roma, Roma 1993;   Erik Wegerhoff: Das Kolosseum. Bewundert, bewohnt, ramponiert, Wagenbach, Berlin 2012; Chris Wickham,  Medieval Rome: Stability and Crisis of a City, 900-1150, Oxford 2014