Profil pisma

 

Czasopismo „Artium Quaestiones” to rocznik wydawany Instytut Historii Sztuki UAM od 1979 roku. Zostało ono pomyślane jako platforma dyskusji na temat kluczowych problemów historii sztuki. Publikujemy zarówno teksty teoretyczne jak i interpretacyjne wskazujące nowe perspektywy badawcze. Otwarci jesteśmy na zarówno artykuły uzupełniające wiedzę o czołowych historykach sztuki i charakteryzujące współcześnie znaczące tendencje metodologiczne. W czasopiśmie okazjonalnie drukowane są wykazy bibliograficzne zmarłych pracowników oraz ich biogramy, a także badaczy zaprzyjaźnionych z Instytutem, a nie mających swych stałych afiliacji. Istotną częścią przygotowywanych corocznie numerów są tłumaczenia tekstów uważanych za fundamentalne dla historii sztuki, wyznaczające nowe drogi badawcze dyscypliny, względnie inicjujące dyskusję metodologiczną, a także obszerne recenzje ważnych książek.