Artium Quaestiones XXIV

Michael Brötje 1938-2013. A memory, p. 5

ARTICLES 

Jiri Fajt, Was Veit Stoss the First? The Receptions of the Upper Rhine art in the 15th. C. Cracow, p. 9

Jacek Jaźwierski, Theory of Artistic Borrowings and Historical Methods of Studying Art : Reynolds – Gombrich – Wind – Wölfflin, p. 71

Mariusz Bryl, The Decisive Decade 1881-1890. Jan Bołoz Atnoneiwicz in Munich, p. 99

Mariusz Bryl, Bołoz – Leonardo – Ikonik (The Translator’s remarks), p. 173

Jan Bołoz Antoniewicz, Leonardo da Vinci’s “The Last Supper” (translated by Mariusz Bryl), p. 175

Wojciech Włodarczyk, Why Not National? Modernity and Nationality in Polish Art of the 20th and 21st Century, p. 187

Maria Jankowska-Andrzejewska, Matter Painting by Danura Urbanowicz, p. 205

Magdalena Wróblewska, The Archive’s Disorder, p. 233

TRANSLATION

Jan Bakos, Path and Strategies in the Historiography od Art in Central Europe (translated by Filip Lipiński), p. 255

REVIEW 

Ewelina Jarosz, Deconstructing the Model (Marta Smolińska, Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012), p. 307

Published Works of Rev. Prof. Szczęsny Dettloff (1878-1961). An Attempt to Reconstruct Bibliography (compilied by Ryszard Piechowiak), p. 315

Abstracts and Information about Author’s Afiliation, p. 363

READ ONLINE – Universitätsbibliothek Heidelberg