Dr Filip Lipiński

Education and work experience:

He studied art history (MA, 2005) and English (MA, 2003) at Adam Mickiewicz University in Poznań and art history at the University College London in London (2003-2004). In 2010, he defended his dissertation (supervisor: prof. W. Suchocki) at the Institute of Art History (Department of History and Theory of Art Studies), Adam Mickiewicz University in Poznań. Since then, he has been an assistant professor at the History of Modern and Contemporary Art Research Unit. In the years 2010-2017, he coordinated Erasmus Program at the Institute of Art History. From 2016 to 2019, he was an editorial assistant, and, since 2020, deputy editor-in-chief of “Artium Quaestiones”, an annual academic journal.

ORCID: 0000-0002-4806-2281

Research interests

modern and contemporary art, visual culture; the art of the USA; methods and theory of art history; relationships between art history and film / film studies; the author of a monograph Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu; numerous articles in academic journals, e.g. “Oxford Art Journal”, “Artium Quaestiones”, “Widok”, “RIHA Journal”; and English-Polish translations of academic texts

Scholarships/Fellowships and research internships

Kościuszko Foundation Scholarship – Visual Studies Research Institute, University of Southern California, Los Angeles (2019), research at the Getty Research Institute

J. F. Kennedy Institute Research Grant, Freie Universität, Berlin (2019)

Terra Foundation Research Travel Grant (2013) – New York, Berkeley and Los Angeles

Terra Summer Residency Fellowship in Giverny (France), 2008

Fulbright Scholarship in New York (City University of New York), 2007-2008

Co-investigator in the NPRH (National Programme for the Development of Humanities) project: Polskie dokumentalne filmy o sztuce (1945-1989), carried out at the Institute of Art History with associate professor Piotr Juszkiewicz (principal investigator), 2012-2015

Papers at numerous seminars and conferences in Poland and abroad (Warsaw, Oxford, Paris, Aix-en-Provence, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles, Washington).

Guest lectures (within the framework of Erasmus Teaching Mobility programme) at the University of Salford (Greater Manchester), New Bulgarian University in Sofia, Humboldt Universität in Berlin, Warsaw University, and Jagiellonian University.

Teaching experience

The conducted courses cover a wide range of thematic areas in the field of modern and contemporary art, including: seminars on aspects of visual art and culture in the United States; relationships between image and text, art history and cinema, with a clear focus on methods and theories of analysis of an art work; specialist courses offered in MA programme (New Media and Art Exhibition); problem-centred specialist courses and courses in English for foreign students; courses at the University of the Arts in Poznań and, in the past, lectures at Higher School of Humanities and Journalism and School of Form in Poznań

Outreach activities

guest lectures in museums, galleries and cultural institutions (the National Museum in Poznań and Cracow, Photo Gallery PF in Poznań, Wozownia Art Gallery in Toruń); radio conversations and interviews for the daily press (Polish Radio Program II, Tok FM, “Gazeta Wyborcza”); numerous texts in art catalogues, over 40 popular science publications and reviews in such journals as “Arteon” (member of the editorial board 2008-2013), “Artluk”, “Obieg”, or “Czas kultury”

Membership in academic associations

AICA; Association of Art Historians; Polish Association of American Studies

Awards

The Dettloff Szczęsny Award for the best doctoral dissertation in the field of art history, granted by the Association of Art Historians, 2010

AMU Rector’s Award for research achievements, 2014
AMU Rector’s Award for organizational activity, 2018

Selected publications

Books:

Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe UAM 2021 [America. Revisions of Visual Mythology of the United States] (forthcoming)

Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, (Series Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2013 [The Virtual Hopper. Images in a Remembering Look]

Articles and chapters:

The Stratified Image. Medium, Construction and Memory in Frank Stella’s Polish Villages, w: Image, History and Memory. Central and Eastern Europe in Comparative Perspective, red. Michał Haake, Piotr Juszkiewicz, Routledge, New York-London 2022

Im/pulse to See in Rosalind Krauss, w: Palgrave Handbook of Image Studies, red. K. Purgar, Palgrave-Macmillan, London 2021, s. 395-413

Im/pulse to See in Rosalind Krauss, in: Palgrave Handbook of Image Studies, ed. K. Purgar, London 2021 (forthcoming): (https://www.palgrave.com/gp/book/9783030718299)

Official and Unofficial Introductions: the Reception of American Art in Communist Poland, in: Hot Art, Cold War – Southern and European Writing on American Art 1945-1990, eds. C. Hopkins, I. B. Whyte, New York-London: Routledge 2020, p. 521-532 (https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003009979-125100/official-unofficial-introductions-filip-lipiński)Cinematic Art (History) and Mieke Bal’s Thinking in Film, “Artium Quaestiones” 2020, XXXI, p. 5-37 (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/aq/article/view/26353)

Inscribed Canvases. The Emergence of the Textual in American Painting, “View. Theories and Practices of Visual Culture” 2020, 26 (online journal: https://www.pismowidok.org/en/archive/empathetic-images/inscribed-canvases?getPdf=1)

„Wartość ekspozycyjna”. Artystyczno-kuratorskie praktyki Louise Lawler, in: Artysta / kurator, ed. M. Poprzęcka, SHS, Warszawa 2019, p. 173-188.

The Virtual as the ‘Dangerous Supplement’ of Art (History), in: DeMaterializations in Art and Art-Historical Discourse in the Twentieth Century, eds. W. Bałus, M. Kunińska, IRSA, Kraków 2018, p. 171-189.

Anatomia zawłaszczenia. Postmodernizm, procedury alegoryczne i mit, “Tekstualia”, 2017, 49, 2, p. 31-44.

Czynić widzialnym. Film jako poszerzone, wirtualne dzieło sztuki, “Kwartalnik Filmowy” 2017, 97-98, p. 250-262.

Tytus Czyżewski w filmowym, medio-magnetycznym atelier Józefa Robakowskiego, in: Między słowem a obrazem. Rzecz o Tytusie Czyżewskim, ed. D. Wasilewska, Universitas, Kraków, 2017, p. 267-277.

Sherrie Levine postmodernistyczne przepisywanie historii sztuki, in: Sztuka przeciw historii sztuki, ed. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa, 2017

Piotrowicz „filmowy”, in: Piotrowicz i goście, ed. M. Smolińska, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017, p. 97-114.

Ślady modernizmu: krytyczne re-wizje mitologii abstrakcyjnego ekspresjonizmu, “Quart” 2016, 40 (2), p. 92-103.

The Persistence of the American Myth: (Re)visions in Art and Visual Culture, “Acta Philologica”, 2016, 49, p. 321-330.

Błąd w sztuce. Szkic o porażce, ćwiczeniu i powtórzeniu, “Zeszyty malarstwa”, 2015, 11, p. 164-177.

Przekraczając Delaware, przekraczając historię in: Historia w wersji popularnej, eds. I. Kowalczyk, I. Kiec, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, p. 13-33.

Figurations of Memory in the Virtual Field of Art (History), „RIHA Journal” 0113, Special Issue “Contemporary art and memory”, 31 December 2014, online journal (text also available in Polish): https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/rihajournal/article/view/70218

Nowy Jork jako obraz. Wizualno-dyskursywne transformacje widoku Dolnego Manhattanu, “Artium Quaestiones” 2014, XXV, p. 99-139.

The Virtual Hopper. Painting between Dissemination and Desire, “Oxford Art Journal” 2014, 37, 2, p. 157-171.

The Hopperesque. A Pictorial Experience of America, in: American Experience – The Experience of America, eds. A. Ceyowa, M. Wilczyński, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, p. 271-279.

The Polish Connection. Cercle et Carre and the Avant-Garde in Poland, in: Cercle et Carre and the International Spirit of Abstract Art, ed. L. Boland, Georgia Museum of Art, Athens 2013, p. 292-306.

Rosalind Krauss. Przekraczanie modernizmu?, “Didaskalia” 2012, 111, p. 41- 50.

„Malarstwo poznańskie” 1986-2011. Od Kurzawskiego do Szlagi, in: W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986- 2011, ed. W. Makowiecki, Poznań 2011, p. 61-76.

Historia sztuki wobec kina i studiów nad filmem, in: Historia sztuki dzisiaj, eds. J. Jarzewicz, J. Pazder, T.J. Żuchowski, Warszawa 2010, p. 149-162.

Obraz Psychozy. O międzyobrazowym dialogu dzieł Edwarda Hoppera i Alfreda Hitchcocka, “Quart” 2010, 17, 3, 2010, p. 74-89.