Dr Magdalena Radomska  / kierowniczka Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowej-Wschodniej i spuścizną Piotra Piotrowskiego

Stopień/tytuł naukowy:

dr

Telefon kontaktowy:

+48 (61) 829-3729

Email:

radomska@amu.edu.pl

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Ukończyła historię sztuki i filozofię na poziomie studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiując w ostatnim roku historii sztuki w ramach programu Erasmus w Courtauld Institute of Art w Londynie i pisząc pracę magisterską pod kierunkiem Profesora Piotra Piotrowskiego i Profesor Sarah Wilson. Pod kierunkiem Profesora Piotrowskiego napisała także rozprawę doktorską z historii sztuki, którą obroniła w 2008 roku. W 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pisze rozprawę doktorską z postmarksizmu. Od 2009 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki, w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania badawcze:

Identyfikuje się jako postmarksistowska historyczka sztuki, zainteresowania badawcze koncentrując z jednej strony na sztuce Europy Środkowo-Wschodniej, komunistycznej i postkomunistycznej, z drugiej – na filozofii marksizmu i postmarksizmu. Interesuje ją, w szerszej perspektywie geograficznej, także sztuka polityczna skoncentrowana na krytyce kapitalizmu i hegemonii. 

Stypendia:

Stypendium w Courtauld Institute of Art w Londynie, praca pod kierunkiem Profesor Sarah Wilson, (2001/2002)

Stypendium na Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie, praca pod kierunkiem Profesor Annamárii Szőke, (2003/2004)

Stypendium na Magyar Tudományos Akadémia w Budapeszcie, praca pod kierunkiem Profesora László Beke,(2004/2005)

Stypendium badawcze w Muzej suvremene umjetnosti (Muzeum Sztuki Współczesnej ) w Zagrzebiu (2015)

Doświadczenie dydaktyczne:

zajęcia prowadzone przez Magdalenę Radomską zarówno w języku polskim, jak i angielskim koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych ze sztuką Europy Środkowo-Wschodniej ( Art and Political Conflicts in Central-Eastern Europe, Współczesna sztuka rosyjska, Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku/Art in Central-Eastern Europe after 1989, Art and World Communism) oraz historią sztuki i teorią poświęconą sztuce regionu (Historia i geografia sztuki według Piotra Piotrowskiego w kontekście). Radomska prowadzi ponadto zajęcia związane z krytyką kapitalizmu w sztuce ( Sztuka i kryzys/Art and Crisis, Sztuka i kontrkultura) a przez kilka kolejnych lat w Instytucie Filozofii UAM prowadziła wykłady Filozofia marksizmu i postmarksizmu. Podobne zagadnienia Radomska wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na studiach magisterskich i doktoranckich, a także przy okazji wyjazdów w ramach Erasmus teaching mobility (na uniwersytetach w Bukareszcie, Sofii i Zagrzebiu). 

Działalność popularyzatorska:

wykłady gościnne w muzeach, galeriach i instytucjach kulturalnych (między innymi w Ludwig Muzeum i Magyar Képzőművészeti Egyetem w Budapeszcie, Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w New Bulgarian University w Sofii, Universitatea din Bucureşti, Sveučilište u Zagrebu, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs w Rydze, czy w lokalnie – w poznańskim klubie anarchistycznym Zemsta, Galerii Rodriguez, czy Galerii Miejskiej Arsenał). Dyrektorka i wykładowczyni kursu Writing Humanities after the Fall of Communism w Central European University Georga Sorosa w Budapeszcie (2009). Autorka tekstów opublikowanych w ośmiu językach.

Redaktorka „Czasu kultury”. Autorka serii artykułów dotyczących najnowszych publikacji z filozofii postmarksistowskiej oraz serii tłumaczeń tekstów poświęconych filozofii Alaina Badiou, w tym tekstu samego Badiou. 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

AICA- sekcja polska i węgierska

Granty i projekty badawcze:

Grant badawczy Komitetu Badań Naukowych na zrealizowanie projektu pt. „Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej (1968-1980)”, (2005-2008)

Uczestnictwo w Grancie Wyszehradzkim „Long Sixties” koordynowanym przez Ludwig Muzeum w Budapeszcie (2014-2015)

Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na zrealizowanie projektu pt. Transformacja w sztuce w postkomunistycznej Europie (2015-2018).

Wybrane publikacje:

Polityka kierunków neoawangardy węgierskiej (1966-80),  Universitas, Kraków 2013.

Drawn from Communism: Anti-Capitalist Drawing from Central-Eastern Europe w A Companion to Contemporary Drawing (Blackwell Companions to Art History) , red.: Chorpening Kate, Fortnum Rebecca, Wiley-Blackwell, 2018. (w druku)

Working in the twice mined semantic minefield The Politics of Movements of the Hungarian Neo-avant-garde w Art In Hungary 1956-80. Doublespeak and Beyond. , red.: Sasvari Edit, Turai Hedvig, Hornyik Sandor, Thames&Hudson, 2018. (w druku)

Correcting the Chech(oslovakian) Error. The cooperation of Hungarian and Czechoslovakian Artists in the Face of the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia, w: Art Beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe (1945-1989) [ed.J.Bazin, P.Duburg Galatigny, P.Piotrowski], Budapest 2015, s. 147-153.

How to Follow Marx Classy? Marxist Footnotes to Three Visualizations of Transformation, in: Revisiting Footnotes. Footnotes of the Recent Past in Post-Socialist Region [ed.E.Astahovska], Riga 2015, s. 139-150.

The Sixties in the sixties. Unfulfilled Love on the Ground of the Agricultural Circle, w: „Acta Historiae Artium Academie Scientarium”, Budapest 2015, s. 147-153.

Kapitalizm i inwestycje popędu w postkomunistycznej Europie. Wolność iluzoryczna i nieiluzoryczna wolność od komunizmu i wolność od kapitalizmu, w: Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014, red.: Kossowska Irena, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2015), Str. 92-107.

The Orphaned Language of Marxism. Alienation in the art of Central-Eastern European Artists Before and After 1989/ Marksistliku voorandumise vaesestatud keel Kesk – ja Ida- Europa kunstis enne ja parast 1989. aastat, w: Art and Political Reality/Kunst ja reaalpoliitika, Tallinn, 2013, s. 13-40. 

Konstruirane na mnozhestvenia subekt. Izkustvto na gradskoto prostranstvo sled finansovata kriza ot 2008 g, w: Sledva- Spisanje za universitetska kultúra, Sofia 2013, s.  26-40.

Appropriated Realism and the ’Imperialist Reaction’: Hyperrealist and Photorealist Tendencies in Polish Art/A kisajatitott realizmus es az „imperialista reaktió”: hiperrealista es fotorealista tendenciak a lengyel muveszteben, w: East of Eden, Photorealism: Versions of Reality/Édentől keletre, Budapest, 2012, s. 64-81.

Art that feeds on the Tiger/Kunst, mis toitub Tiigrist, w: Kunst.ee 4/2012, Tallinn 2012, s.11-15.

Everything Banned is Art. The Hungarian Neo-Avantgarde’s Games with Censorship/Neredzamo atsedzot pagatni – rozdział: Viss kas ir aiziiegts, ir maksla. Ungaru neoavangarda speles ar cenzuru, w: Recuperating the Invisible Past, red.: Astahovska Ieva, Riga 2012, s. 45-56.

Politikailag dez/orientált test (’Body Politically dis/Orientated’) , w: Balkon 6/2009, Budapest 2009.

Jelentéstani aknamező,w: ‘Balkón’ 5/2008, Budapest 2008.

Projection and transparency – the body too naked and never naked enough, Projektion and Transparenz – der zu nakte und der niemals genug nakte Körper, w: ‘Praesens’ 1/2007, s.26-33.