mgr Adrianna Kaczmarek  / doktorantka

Stopień/tytuł naukowy:

mgr

 

Telefon kontaktowy: 

61 829 37 29

 

Email:

adrianna.kaczmarek@amu.edu.pl

 

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

Studiowała w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 2012-2017. Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM rozpoczęła w 2018 r.

 

Zainteresowania badawcze:

grafika artystyczna, teoria sztuki