Mgr Małgorzata Sobocińska  / doktorantka

Stopień/tytuł naukowy:

mgr

Email:

gos.sobocinska@gmail.com

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:
Absolwentka studiów magisterskich z historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 roku obroniła pracę pt. „Pomiędzy dokumentacją a performansem. Performatywność w twórczości Anety Grzeszykowskiej, Elżbiety Jabłońskiej i Zofii Kulik.” pod kierunkiem prof. Agaty Jakubowskiej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą performansowi w przestrzeni publicznej artystek z Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Zainteresowania badawcze:
Interesuje się performansem oraz jego dokumentacją, performatywnością w sztuce, a także sztuką Europy Środkowo-Wschodniej w 2 poł. XX wieku.
 
Doświadczenie dydaktyczne: 
 2017/2018 Konwersatorium: Historia sztuki performance (semestr zimowy)
Ćwiczenia ze wstępu do historii sztuki (semestr letni)