Program studiów

 

STUDIA I STOPNIA 

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) 

(Studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 6 semestrów, 180 punktów ECTS) 

 

 

Lp. 

Nazwa przedmiotu /  modułu 

Forma zajęć 

Status zajęć 

Liczba godzin 

Forma zaliczenia 

ECTS 

I rok 

I semestr  

I. 

Wstęp do historii sztuki I 

 

obowiązkowe 

60 

zaliczenie z notą 

10 

 

1. 

Wstęp do historii sztuki 

Wykład 

obowiązkowe 

30 

 

5 

 

2. 

Wstęp do historii sztuki: lektura tekstu z historii sztuki 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

 

5 

 

3. 

Malarstwo i rzeźba – wprowadzenie 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

20 

zaliczenie z notą 

2 

 

4. 

Architektura – wprowadzenie 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

20 

zaliczenie z notą 

2 

 

5. 

Ornamentyka i rzemiosło art. – wprowadzenie 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

20 

zaliczenie z notą 

2 

II. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej 

 

obowiązkowe 

90 

egzamin 

6 

 

1. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej 

Wykład 

obowiązkowe 

60 

 

4 

 

2. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki starożytnej 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

 

2 

III. 

Spotkanie z dziełem sztuki 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

IV. 

Propedeutyka filozofii 

Wykład 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

V. 

Język łaciński – lektorat 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VI. 

Wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

0 

 

330 

 

28 

 

Lp. 

Nazwa przedmiotu /  modułu 

Forma zajęć 

Status zajęć 

Liczba godzin 

Forma zaliczenia 

ECTS 

I rok 

II semestr 

I. 

Wstęp do historii sztuki II 

Wykład 

obowiązkowe 

30 

egzamin 

8 

II. 

Opis dzieła sztuki 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

60 

zaliczenie z notą 

6 

III. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej 

 

obowiązkowe 

90 

egzamin 

6 

 

1. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej 

Wykład 

obowiązkowe 

60 

 

4 

 

2. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki średniowiecznej 

Ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

 

2 

IV. 

Propedeutyka filozofii 

Wykład 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

V. 

Język obcy – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VI. 

Język łaciński – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VII 

Wychowanie fizyczne 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

0 

 

300 

 

26 

 

 

 

Lp. 

Nazwa przedmiotu /  modułu 

Forma zajęć 

Status zajęć 

Liczba godzin 

Forma zaliczenia 

ECTS 

II rok 

III semestr 

I. 

Proseminarium I 

proseminarium 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

4 

II. 

Proseminarium II 

proseminarium 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

4 

III. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej 

 

obowiązkowe 

90 

egzamin 

6 

 

1. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej 

wykład 

obowiązkowe 

60 

 

4 

 

2. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowożytnej 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

 

2 

IV. 

Wykład monograficzny I 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

V. 

Wykład monograficzny II 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

VI. 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne I 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VII. 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne II 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VIII 

Język obcy – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

IX. 

Język niemiecki – lektorat  

ćwiczenia  

obowiązkowe 

60 

zaliczenie z notą 

3 

X. 

Język łaciński – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

 

390 

 

31 

 

Lp. 

Nazwa przedmiotu /  modułu 

Forma zajęć 

Status zajęć 

Liczba godzin 

Forma zaliczenia 

ECTS 

II rok 

IV semestr 

I. 

Proseminarium III 

proseminarium 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

4 

II. 

Proseminarium IV 

proseminarium 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

4 

III. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej 

 

obowiązkowe 

90 

egzamin 

6 

 

1. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej 

wykład 

obowiązkowe 

60 

 

4 

 

2. 

Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki nowoczesnej 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

 

2 

IV. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład I 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

V. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium I 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VI. 

Sztuka metropolii 

wykład i zajęcia terenowe 

obowiązkowe 

60 

zaliczenie z notą 

2 

VII. 

Obóz inwentaryzacyjny 

ćwiczenia terenowe 

obowiązkowe 

96 

zaliczenia z notą 

4 

VIII 

Język obcy – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

IX. 

Język niemiecki – lektorat  

ćwiczenia  

obowiązkowe 

60 

zaliczenie z notą 

3 

X. 

Język łaciński – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

zaliczenie z notą 

2 

 

486 

 

32 

 

Lp. 

Nazwa przedmiotu / modułu 

Forma zajęć 

Status zajęć 

Liczba godzin 

Forma zaliczenia 

ECTS 

III rok 

V semestr 

I. 

Seminarium ogólne I (całoroczne) 

seminarium 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

5 

II. 

Seminarium ogólne II (całoroczne) 

seminarium 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

5 

III. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład II 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

IV. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład III 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

V. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium II 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VI. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium III 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VIII 

Wykład monograficzny III 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

IX. 

Wykład monograficzny IV 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

X. 

Język obcy – lektorat 

ćwiczenia 

obowiązkowe 

30 

egzamin 

4 

XI.  

Język niemiecki – lektorat  

ćwiczenia 

obowiązkowe 

60 

zaliczenie z notą 

3 

 

330 

 

33 

 

  

Lp. 

Nazwa przedmiotu /  modułu 

Forma zajęć 

Status zajęć 

Liczba godzin 

Forma zaliczenia 

ECTS 

III rok 

VI semestr 

I. 

Seminarium ogólne I 

seminarium 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

5 

II. 

Seminarium ogólne II 

seminarium 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

5 

III. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: wykład IV 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

IV. 

Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki: konwersatorium IV 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

V. 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne III 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VI. 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne IV 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VII. 

Zajęcia problemowo-specjalizacyjne V 

konwers. 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

2 

VIII 

Wykład monograficzny V 

wykład 

do wyboru 

30 

zaliczenie z notą 

3 

IX. 

Egzamin licencjacki 

 

 

 

egzamin 

6 

 

240 

 

30 

 

Objaśnienia dotyczące poszczególnych typów przedmiotów 

 

  1. Wykład i ćwiczenia ze Wstępu do historii sztuki oraz moduły kursowe (Wprowadzenie do wiedzy o historii sztuki poszczególnych epok) są przypisane do poszczególnych lat studiów. Wykład ze Wstępu do historii sztuki oraz moduły kursowe kończą się egzaminami.

 

  1. Wybrane zagadnienia z dziejów sztuki stanowią specjalizacyjny blok w ramach kursu dziejów sztuki, są to zajęcia wykładowe i konwersatoryjne wybierane przez studentów zgodnie ich zainteresowaniami. W przypadku wykładów i konwersatoriów poświęconych wybranym zagadnieniom z dziejów sztuki student nie może wybrać dwukrotnie tych samych zajęć.

 

  1. Proseminaria są zajęciami przeznaczonymi dla studentów II roku. Ich celem jest przygotowanie uczestników do zaawansowanej, samodzielnej pracy w ramach seminariów. Odbywają się w grupach i prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w różnych obszarach historii sztuki.

 

  1. Zajęcia problemowo-specjalizacyjne

Są to zajęcia do wyboru, takie jak np.: Badania architektury, Ikonografia, Problemy współczesnej historii sztuki, Krytyka artystyczna, Rynek sztuki, Ochrona zabytków, Muzealnictwo etc. Ich lista nie jest stała, oferta zajęć może się zmieniać zależnie od aktualnych możliwości i potrzeb dydaktycznych. 

 

  1. Wykłady monograficzne

Są to zajęcia do wyboru. Oferta zmienia się co roku, zgodnie z tematami prac badawczych samodzielnych pracowników naukowych, którzy prezentują ich wyniki w ramach wykładów. Możliwe jest też zaliczenie większej, aniżeli obowiązkowa na danym roku, liczby tych zajęć. Możliwe jest zaliczanie wykładów monograficznych na innych kierunkach, pod warunkiem że są to zajęcia profesorskie. 

 

  1. Seminaria

Są to zajęcia do wyboru, ich oferta zmienia się co roku. 

  

Objaśnienia dotyczące zaliczania poszczególnych lat studiów oraz przedmiotów, których nie można powtarzać 

 

I rok 

Nie można powtarzać I roku. Przejście na II rok możliwe jest po zaliczeniu egzaminu ze Wstępu do historii sztuki w drugim semestrze oraz wszystkich zajęć wchodzących w skład bloku ze Wstępu (nie jest możliwe warunkowe zaliczenie tego przedmiotu). 

 

III rok 

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony pracy licencjackiej) następuje po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań programu studiów. Egzamin dyplomowy dotyczy zagadnień związanych z jedną z przygotowywanych w trakcie III roku studiów prac seminaryjnych, zarejestrowaną jako praca licencjacka i zamieszczoną w Archiwum Prac Dyplomowych, oraz ogólnych zagadnień przedmiotowych i epokowych odpowiadających pracy. O wyborze pracy będącej przedmiotem egzaminu dyplomowego decyduje student w drugim semestrze w porozumieniu z prowadzącym seminarium.