Reviewers

prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński)

dr Katarzyna Bojarska (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk)

prof. UWr dr hab. Romuald Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski)

prof. ASP dr hab. Andrzej Leśniak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk)

dr hab. Iwona Luba (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr Adam Mazur

dr Krzysztof Pijarski (Łódzka Szkoła Filmowa)

prof. UMK dr hab. Elżbieta Pilecka (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika)

dr Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki)

prof. UAP dr hab. Marta Smolińska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

dr hab. Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Andrzej Turowski (professor emeritus, Université de Bourgogne)

dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Ewa Wójtowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)