Contact the dean

Dziekanat Wydziału Historycznego UAM

Umultowska 89d
61-614 Poznań
tel. +48 61 829 1351
dhist@amu.edu.pl