CALL FOR PAPERS: „Sztuka codzienności – codzienność sztuki”

                       OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA
                                                         „Sztuka codzienności – codzienność sztuki”
                                                                                26-27.03.2020 r.

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Poznaniu serdecznie zapraszają d o wzięcia udziału w ogólnopolskiej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Sztuka codzienności – codzienność sztuki”. Sztuka jest odbiciem naszego myślenia o nas samych i otaczającym świecie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość jest dla nas punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak sztuka przejawiała się w życiu codziennym człowieka ubiegłych epok. Jakie miejsce sztuka zajmowała w codzienności, ale także w jaki sposób sztuka tą codzienność odzwierciedlała? Jaka czeka nas przyszłość? Czy w dobie powszechności sztuki będziemy jeszcze szukać estetycznych przeżyć w muzeach i galeriach sztuki? Jako młodzi historycy sztuki czujemy potrzebę debaty, a konferencja ma stanowić platformę wymiany myśli, doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich.

Sugerowane tematy wystąpień:

• obrazy codzienności (reklama, plakat, graffiti)

• dźwięki codzienności (rola i jakość muzyki)

• sztuka filmowa (kunszt czy przemysł?)

• architektura użytkowa (budownictwo mieszkalne, budynki użyteczności publicznej)

• przedmioty codziennego użytku kiedyś i dziś

• rzemiosło artystyczne

• wzornictwo przemysłowe

• codzienność w malarstwie (martwe natury, pejzaże, życie codzienne)

• codzienność w sztuce współczesnej (reakcja sztuki na codzienność, dialog sztuki z
codziennością)

• status sztuki we współczesnym świecie (czy sztuka jeszcze nas porusza? Czy sztuka
współczesna jeszcze nas szokuje?)

• codzienność artysty kiedyś i dziś

Powyższe zagadnienia nie wyczerpują proponowanej tematyki. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do studentów historii sztuki, ale nie tylko. Do wzięcia udziału w obradach zapraszamy także przedstawicieli innych nauk humanistycznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca 2020 r. w Centrum Kultury Zamek, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań .

Zgłoszenia i abstrakty (do 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać do 16 lutego 2020 r . na adres kolo.shs@gmail.com Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

W wiadomości prosimy o zamieszczenie następujących informacji: imię i nazwisko, jednostka naukowa, rok studiów.