Staż w DESA UNICUM

 

DESA

Konkurs na staż w DESA UNICUM S.A. dla studentów historii sztuki UAM!

Kompletne wnioski należy złożyć w Sekretariacie IHS UAM do dnia 30 kwietnia 2024 i odpowiednio w kolejnej edycji do dnia 30 kwietnia 2025 roku do godz. 15:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane w Konkursie.

Oświadczenie (kwestionariusz) osobowy

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Stronę Umowy oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z zawarciem i wykonaniem umowy

Program ramowy stażu zawodowego organizowanego Instytut Historii Sztuki (IHS) UAM i DESA UNICUM S. A

Regulamin konkursu DESA IHS 2024-2025