CALL FOR PAPERS: Artium Quaestiones XXIX

18 października 2017
Aktualności « Powrót

Redakcja „Artium Quaestiones” – rocznika Instytutu Historii Sztuki UAM – zachęca do nadsyłania propozycji artykułów do XXIX numeru, którego tematyka grawitować będzie wokół dzieła jako rzeczy.

Po długim okresie fascynacji semiotyką, tekstualnością oraz kulturą wizualną i szeroko pojmowanym obrazem od końca XX wieku zainteresowanie badaczy sztuki coraz częściej kieruje się w stronę materialności dzieła, myślenia o nim jako o fizycznym przedmiocie lub – rozróżnienie to nie jest bez znaczenia – o rzeczy. Tendencja ta – zauważalna w wielu dziedzinach współczesnej nauki, od archeologii po filozofię, muzealnictwo, socjologię czy antropologię, określane są mianem „zwrotu ku materialności”, „powrotem do rzeczy” czy też myśleniem przez pryzmat rzeczy (thinking through things). Jej przesłanki wiążą się ze szczególnego rodzaju neo-pozytywistyczną, empiryczną, odwołującą się do nauk ścisłych postawą badawczą oraz z próbą przekroczenia humanistycznej orientacji na człowieka na rzecz dowartościowania otaczających, a raczej współistniejących z człowiekiem przedmiotów. W sekcji tematycznej XXIX numeru „Artium Quaestiones” chcielibyśmy stworzyć możliwość namysłu nad konsekwencjami, jakie taki zwrot ma lub może mieć dla dziedziny historii sztuki.

Więcej informacji na temat założeń programowych oraz terminów Call For Papers w zakładce „Artium Quaestiones”.