CALL FOR PAPERS: Artium Quaestiones XXVIII

28 września 2016
Aktualności « Powrót

Kolejne numery „Artium Quaestiones”, rocznika Instytutu Historii Sztuki UAM, poczynając od numeru XXVIII, którego wydanie planowane jest na 2017 rok, będą miały charakter tematyczny.

Tematem przewodnim numeru XXVIII będzie fotografia, a przede wszystkim jej teoretyczne perspektywy. Interesuje nas refleksja nad medialną i wizualną specyfiką fotografii oraz implikowanymi przez nią modusami widzenia i funkcjonowania obrazu, a także sprofilowane teoretycznie propozycje interpretacji jej konkretnych przejawów artystycznych.

Termin nadsyłania abstraktów (1000-1500 znaków): 4 listopada 2016
Termin nadsyłania zaakceptowanych propozycji (teksty o maksymalnej objętości 1 arkusza / 40.000 znaków): 3 lutego 2017

Ponieważ w numerze przewidziany jest dział poświęcony artykułom niezwiązanym z tematem numeru, zachęcamy również do proponowania innych tekstów z dziedziny historii sztuki dawnej, nowoczesnej oraz teorii i metodologii historii sztuki.

Szczegółowe informacje w zakładce: Artium Quaestiones