CALL FOR PAPERS: „Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń”

12 marca 2019
Aktualności « Powrót

Ogólnopolska konferencja naukowa

Poznań, 6-7 czerwca 2019, Targi Poznańskie

Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) zorganizowana w Poznaniu w 10. rocznicę odzyskania niepodległości była nie tylko prezentacją osiągnięć Polski, ale stała się też ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłości państwa. Nadal interesujące wydaje się więc pytanie, co Poznań a także cała Polska zawdzięcza tej wystawie. Wielość problemów mających związek z PeWuKa zdecydowała o zakresie tematycznym interdyscyplinarnej konferencji, wpisującej się w setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale też przypominającej różnorodność Polski międzywojennej.

Część zagadnień dotyczących PeWuKi została już opracowana, jednak w rozproszeniu nie składają się na  całościowy obraz tego wydarzenia, wymagają też aktualizacji i rozszerzenia. Tematy wystąpień powinny dotyczyć przede wszystkim samej PeWuKi w powiązaniu z ówczesną sytuacją polityczną, społeczną i artystyczną, a także wpływu wystawy na kontakty środowiskowe w  zakresie architektury, sztuki, gospodarki i innych obszarów życia. Istotny będzie także międzynarodowy kontekst PeWuKi (inne targi i wystawy europejskie), a także znaczenie tych wydarzeń dla poszczególnych krajów.

Na konferencji chcielibyśmy rozważyć następujące tematy i wątki badawcze:

  • strategie prezentacji państwa, samorządów, przemysłów i instytucji oraz firm
  • polityka gospodarcza II Rzeczpospolitej a PeWuKa
  • PeWuKa wobec wielkich projektów II Rzeczpospolitej (Gdynia, COP, radiostacja Babice)
  • strategie wystawiennicze, łącznie z niezrealizowanymi projektami
  • reklama, przekaz wizualny i propaganda wokół PeWuKi
  • przestrzeń i architektura PeWuKi
  • środowisko artystyczne a PeWuKa
  • wpływ PeWuKi na architekturę i sztukę dwudziestolecia międzywojennego
  • PeWuKa a wielkie wystawy europejskie
  • powojenna spuścizna PeWuKi.

Zakreślona problematyka badawcza pozwala przybliżyć nadal interesujące zagadnienie dotyczące formy i roli PeWuKi w wymiarze regionalnym i krajowym, być może także międzynarodowym.

ORGANIZATOR KONFERENCJI: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Historii Sztuki UAM, Miejski Konserwator Zabytków.

PATRONAT NAUKOWY: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Zwracamy się do zainteresowanych udziałem w konferencji z prośbą o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres pewuka@amu.edu.pl do dnia 30 marca 2019 roku. O wyborze referatów poinformujemy Państwa do 23 kwietnia 2019 roku. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy, nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w formie monografii wieloautorskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI – POBIERZ CFP (PDF)       

DO POBRANIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY