Program

Jubileusz 100-lecia akademickiej historii sztuki w Poznaniu   

Konferencja oraz zjazd Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Historii Sztuki UAM, 17-18 maja 2019  

piątek, 17.05.2019, Aula Lubrańskiego UAM, ul. Wieniawskiego 1, godz. 13.00-19.30

Konferencja Przełomy w historii sztuki

13.00 otwarcie konferencji

13.15-14.00
Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski
Przed dziełem sztuki

14.00-14.30
Prof. dr hab. Wojciech Bałus
Przełomy, kryzysy, ewolucje

14.30-15.00 dyskusja

15.00-15.30 przerwa kawowa

15.30-16.00
Prof. dr hab. Adam S. Labuda
Michała Walickiego i Juliusza Starzyńskiego „Dzieje sztuki polskiej” w II Rzeczpospolitej. Zachód, Polska, Wschód

16.00-16.30
Prof. dr hab. Anna Markowska
Wokół roku 1948: „rewolucja łagodna” i historia sztuki

16.30-17.00 dyskusja

17.00- 17.30 – przerwa kawowa

17.30-18.00
Prof. dr hab. Andrzej Turowski
L’imagination au pouvoir: historia sztuki w czasach kryzysu lat 60.

18.00-18.30
Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wejście smoka

18.30-19.00
Prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk
Wokół roku 1989: pojęcie modernizmu

19.00-19.30 dyskusja

Sobota, 18 maja 2019

Spacer po dzielnicy Uniwersyteckiej/Zamkowej, prowadzenie dr Aleksandra Paradowska
(spotkanie: CK Zamek, Hol Górny, godz. 11.30-12.30)

Centrum Kultury Zamek, Sala Wielka, ul. Św. Marcin 80/82, godz. 13:00-18:00

Wystąpienia okolicznościowe

Blok I

13.00-13.45 Piotr Korduba
Wprowadzenie do spotkania

13.45-14.15 Tadeusz J. Żuchowski
Poza protokołem

14.15-14.45 Andreas Billert
Idąc rakiem – radość życia starego dyletanta w świecie sztuki

14.45-15.15 Katarzyna Zawiasa-Staniszewska
Pejzaż semiotyczno-sentymentalny

15.15-16.15 Przerwa kawowa

Blok II

16.15-16.30 Maria Żuk-Piotrowska
Wspomnienia o działalności obywatelskiej poznańskich historyków sztuki końca lat 70 i 80 XX wieku

16.30-16.45 Maja Krasicka
W naszych oczach, studenckich oczach

Wykład wieczorny, godz. 17.00-18.00
Prof. dr Horst Bredekamp (Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität, Berlin)
Od Zamku Berlińskiego do Humboldt Forum. Paradygmat niemieckiej historii
Spacer z prof. Wojciechem Suchockim po Muzeum Narodowym w Poznaniu, godz. 19.00-20.00 (zapisy w recepcji konferencji w piątek 17.05 i w sobotę 18.05)

Bankiet jubileuszowy kończący konferencje oraz zjazd dyrektorów i kierowników instytutów i katedr historii sztuki, Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, godz. 20.30 (dla Gości wcześniej zarejestrowanych)