KONFERENCJA: Obraz, historia i pamięć

20 listopada 2017
Aktualności « Powrót

W imieniu organizatorów zapraszamy na 7. międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowo – Wschodniej„, w tym roku zatytułowaną Obraz, historia i pamięć”, która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2017 roku w Warszawie w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.
Autorem koncepcji tegorocznej konferencji, której przedmiotem będzie refleksja nad relacją pomiędzy historią, obrazem i pamięcią, jest prof. Piotr Juszkiewicz. Zaproszenia do wygłoszenia wystąpień specjalnych przyjęli: prof. Mieke Bal, prof. Ernst van Alphen, prof. Robert Hariman, prof. Constantin Parvulescu oraz prof. Wojciech Suchocki.

Genealogie pamięci w Europie Środkowo – Wschodniej” to projekt organizowany przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność od 2011 roku. Jego głównym elementem jest doroczna międzynarodowa konferencja, która skupia badaczy interdyscyplinarnych studiów nad pamięcią i ułatwia im nawiązywanie kontaktów, jak również daje możliwość zapoznania się szerszej publiczności z badaniami nad upamiętnianiem i zapominaniem przeszłości w różnych społeczeństwach. Jednym z owoców poprzednich edycji projektu jest książka pod wspólną redakcją koordynatorek projektu: dr Małgorzaty Pakier i dr Joanny Wawrzyniak wraz z prof. Jeffreyem Ollickiem, uznanym autorytetem w dziedzinie pamięci zbiorowej, pod tytułem “Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives” (Berghahn Books 2016), gdzie na tle debaty ogólnoeuropejskiej przedstawia się istotne problemy historii pamięci w naszym regionie.

Współorganizatorem tegorocznej edycji projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a głównymi partnerami konferencji są: Instytut Historii Sztuki i Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Historii Sztuki i Obrazu Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, a także Międzyzakładowa Pracownia Pamięci Społecznej przy Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim i języku polskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Program konferencji
Strona internetowa projektu
Rejestracja uczestnictwa