KONFERENCJA: Przepych, nadmiar, kicz – pusta forma czy ukryte znaczenie?

2 stycznia 2018
Aktualności « Powrót

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM serdecznie zaprasza studentów i doktorantów studiów wyższych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko – Doktoranckiej „Przepych, nadmiar, kicz – pusta forma czy ukryte znaczenie?”, która odbędzie się w dniach 24-25.02.2018 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Celem konferencji jest wzbudzenie dyskusji o problematyce przepychu formy w sztuce oraz umożliwienie zaprezentowania wyników pracy młodych naukowców.

Pytania o znaczenia formy towarzyszą humanistyce niemal od zawsze. Czy dotyczy to reprezentacji władców lub społecznych elit próbujących budować własny wizerunek w opozycji do poddanego ludu; czy współczesnych strategii artystów inspirujących się sztuką dawną, designem czy obcymi kontekstami kulturowymi, kwestia nadmiaru wizualnych elementów implikujących różnorakie znaczenia wciąż budzi podobne wątpliwości. Są one związane z pytaniami o rozmycie znaczeń, nadmiar informacji, instnienie tak zwanego dobrego smaku czy moralne aspekty sztuki takie jak pochłonięcie przez konsumpcję.

Proponujemy poniższe obszary tematyczne:
· Horror vacui jako cecha stylu lub epoki
· Przepych formy jako strategia artystyczna
· Formalny przepych jako źródło przyjemności
· Blichtr a dekadencja
· Eskponowanie przepychu i nadmiaru jako strategia władzy
· Ekspozycja formy – utajenie funkcji
· Kicz i blichtr jako narzędzie dekonstrukcji systemów społeczno – kulturowych
· Społeczno – historyczne uwarunkowania estetyki przepychu
· Współczesne redefinicje blichtru

Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów do 17 stycznia 2018 roku na adres: przepychkonferencja2018@gmail.com. Nadesłane konspekty powinny mieć od 100 do 150 słów. Zastrzegamy sobie możliwość selekcji zgłoszeń. Informację o przyjęciu tematów wystąpień podamy do 30 stycznia. Nie jest planowane wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Wydarzenie na portalu Facebook