KONFERENCJA: Theorizing the Geography of East-Central European Art

5 października 2018
Aktualności « Powrót

Nowo powstałe Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Piotra Piotrowskiego, działające na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza na konferencję inaugurującą East-Central European Art Forum. Konferencja zatytułowana Theorizing the Geography of East-Central European Art odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-27 października 2018 roku.

Piotr Piotrowski twierdził, że jednym z zasadniczych elementów praktykowania historii sztuki i prowadzenia badań naukowych są spotkania i żywe dyskusje. Stał się jedną z kluczowych postaci w badaniach nad sztuką Europy Środkowo-Wschodniej nie tylko dzięki swoim badaniom, ale też umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania relacji między ludźmi. Nie mamy złudzeń co do tego, że możemy Go w tym zastąpić, jednak postrzegamy stwarzanie okazji do spotkań badaczy jako swoje zobowiązanie, szansę i wyzwanie. Dlatego Centrum powołało East-Central European Art Forum – regularne, odbywające się co dwa lata spotkania badaczy zajmujących się sztuką Europy Środkowo-Wschodniej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku.

Inauguracyjna konferencja będzie się koncentrować na nowych teoretycznych ujęciach problemu geografii sztuki Europy Środkowo-Wschodniej i krytycznych analizach istniejących koncepcji. Zgromadzi grono międzynarodowych badaczy zainteresowanych dyskusją na temat tego jak umiejscawiać sztukę Europy Środkowo-Wschodniej i jej historię na nieustannie modyfikowanych mapach globalnej historii sztuki.

http://piotrpiotrowskicenter.amu.edu.pl/forum

http://piotrpiotrowskicenter.amu.edu.pl

Program konferencji (PDF)


Newly established Piotr Piotrowski Center for Research on East-Central European Art at the Adam Mickiewicz University in Poznań invites you to the inaugural conference of the East-Central European Art Forum. The conference Theorizing the Geography of East-Central European Art will be held on 26 and 27 October 2018 in Poznań.

According to Piotr Piotrowski (1952-2015), the core of practicing art history and scientific research resides in meetings and vibrant discussions with scholars, art writers, artists, and curators. Piotrowski became a major figure in East-Central European art scholarship not only because of his writings, but also owing to the fact that he was building networks. We are under no illusion that we can replace him in that. Yet, as his intellectual heirs, we perceive it as both a challenge and an opportunity to continue his work of bringing people together. Therefore, we intend to initiate the East-Central European Art Forum – regular, biennial meetings of scholars working on East-Central European art of the 20th and 21st centuries.

The inaugural conference will concentrate on new theoretical conceptualizations of geographies of East-Central European art and/or critical analysis of existing theoretical holdings on the subject. It will bring together international scholars who are interested in discussing how we place Eastern European art and its histories on the maps of global art histories that are continuously being drawn anew.

http://piotrpiotrowskicenter.amu.edu.pl/forum

Detailed Conference Program (PDF)