KSIĄŻKA: Narodziny nowoczesności. Studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego.

19 października 2016
Aktualności « Powrót

Informujemy, że właśnie ukazała się książka pt. „Narodziny nowoczesności. Studia o polskiej rzeźbie dwudziestolecia międzywojennego” w redakcji naszego absolwenta i doktorantki – mgr. Arkadiusza Krawczyka i mgr Katarzyny Janickiej. Publikacja związana jest ze zorganizowaną w marcu tego roku przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Narodziny nowoczesności. Między tradycją a awangardą. O rzeźbie II poł. XIX i I poł. XX wieku”.