KSIĄŻKA: Obraz żywy

24 października 2016
Aktualności « Powrót

Informujemy, że dostępna jest już publikacja z serii „Studia z metodologii historii sztuki” wydana nakładem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i związana z Seminarium metodologicznym SHS w Nieborowie. „Obraz żywy” to zbiór tekstów, jakie powstały na kanwie referatów wygłoszonych na tymże seminarium w roku 2014. 
Wśród grona autorów znalazła się liczna grupa reprezentująca nasz Instytut:

  • dr Filip Lipiński („Życie” obrazów w polskim filmie o sztuce)
  • dr hab. Michał Haake („Ścięcie św. Jana” Caravaggia – ożywianie obrazów a teoria dzieła sztuki)
  • dr hab. Łukasz Kiepuszewski (Żywotność. „Apollo i Marsjasz” Tycjana)
  • prof. Stanisław Czekalski (Obraz jako intryga. Historia sztuki według Petera Greenawaya)
  • prof. Piotr Juszkiewicz (Obraz żywy żywego obrazu)

 

Z noty wydawniczej:

Powiedzenie o obrazie, iż jest „jak żywy” – czytamy w nocie wprowadzającej do kolejnego tomu materiałów nieborowskiego Seminarium Metodologicznego – to jedna z najstarszych, sięgających antyku pochwał w języku mówiącym o sztuce. Przez całe dzieje sztuki europejskiej możemy śledzić wysiłki artystów, chcących nadać swym przedstawieniom złudzenie życia – ruchu, głosu, przebiegającej w czasie akcji. Co stało się z obrazami, gdy dzięki nowym mediom przestały być nieme i nieruchome? Czy sztuka nadal dąży do tworzenia iluzji „życia”? Czy „życie obrazów” to tylko tworzona przez nie iluzja życia, czy także życie ich samych jako wyobrażeń i jako przedmiotów? Na te i inne pytania próbujemy odpowiadać w tej książce.