KSIĄŻKA: Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL

20 marca 2018
Aktualności « Powrót

Nakładem wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana (przy udziale Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego) ukazała się książka „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL” dr Emilii Kiecko – absolwentki Instytutu Historii Sztuki UAM. Publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, napisanej pod opieką promotorską prof. Piotra Juszkiewicza.

Z noty wydawniczej:
Książka opisuje wizje przyszłości z lat 60., tworzone przez polskich architektów, dziś nierzadko zupełnie zapomniane, a przecież równie ciekawe i oryginalne jak koncepcje współczesnych im twórców zagranicznych. Oprócz koncepcji domów przyszłości, struktur łąńcuchowo-trójkątnych, czy totalnej urbanizacji świata, książka przedstawia futurologiczny dorobek m.in. Oskara Hansena, Ryszarda Semki, Jana Głuszaka „Dagaramy”, Zbigniewa Gądka, Wiesława Nowaka czy Włodzimierza Gruszczyńskiego. dr Emilia Kiecko – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (2015 r.). Laureatka konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki „FUGA 5” (2016 r.) Interesuje się teorią architektury i urbanistyki XX w. oraz utopiami architektonicznymi.

Fragment książki do przeczytania na stronie Magazynu SZUM.

Książka do nabycia na stronie wydawnictwa.