NAGRODA im. FELIKSA JASIEŃSKIEGO: dr Kamila Kłudkiewicz

10 listopada 2017
Aktualności « Powrót

Z wielką przyjemnością informujemy, że dnia 10 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie dr Kamila Kłudkiewicz odebrała nagrodę im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016 za książkę pt. „Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji w Wielkopolsce a przełomie XIX i XX wieku”.
Gratulujemy!

Nagroda przyznawana jest dorocznie za zrealizowanie wybitnego przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa i zaadresowana jest do pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury. Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele jej założycieli oraz kolekcjonerzy: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, dr hab. Andrzej Betlej – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik – sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska – dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski – dyrektor Domu Spotkań z Historią, Marek Sosenko – założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, Leszek Koziorowski – prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk – redaktor strony www.kolekcjonerstwo.pl.