PRZEGLĄD FILMÓW O SZTUCE: Muzeum Sztuki w Łodzi

24 maja 2016
Aktualności « Powrót

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na dwudniowy przegląd najważniejszych polskich filmów dokumentalnych poświęconych sztuce, które powstały w okresie PRL-u. Pokaz będzie składał się z czterech bloków tematycznych, w każdym zostaną wyświetlone po trzy filmy. Selekcji dokonali historycy sztuki z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz, dr Dorota Łuczak i dr Filip Lipiński. Każdy blok poprzedzony zostanie prelekcją, która stanowić będzie wprowadzenie do tematyki kolejnych filmów, ale też zwróci uwagę na wybrane zagadnienia związane ze specyfiką danej realizacji i możliwymi sposobami jej analizy.

ms2, ul. Ogrodowa 19, sala audiowizualna
4 czerwca 2016, sobota, godz. 16:00, wstęp wolny
5 czerwca 2016, niedziela, godz. 14:00, wstęp wolny

Szczegółowy program przeglądu na stronie Muzeum Sztuki w Łodzi

(fot. „Ślad”, reż. Hanna Włodarczyk, 1976)