Przypisanie opłaty rekrutacyjnej

 

Po odnotowaniu wpłaty w Systemie IR, kandydat dokonuje przypisania opłaty rekrutacyjnej do kierunków/specjalności studiów na których chce brać udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nieprzypisanie opłaty rekrutacyjnej do danego kierunku jest jednoznaczne z nieprzystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

Uwaga: w przypadku gdy dokonana wpłata nie została przez dłuższy czas odnotowana w Systemie IR, kandydat ma możliwość wysłania – drogą elektroniczną – potwierdzenia dokonania wpłaty. Formularz zgłaszania potwierdzenia dokonania wpłaty znajduje się w zakładce 'Mój portfel’ i zostaje uaktywniony na 3 dni przed ostatecznym terminem przypisania opłaty rekrutacyjnej.

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.