Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Kandydat dokonuje wpłaty opłaty rekrutacyjnej na podany w Systemie IR indywidualny numer rachunku bankowego lub wykorzystując system e-płatności. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na jednym kierunku/specjalności studiów.

Studia z historii sztuki są poświęcone jej dziejom od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego na obszarze Europy, basenu Morza Śródziemnego w przypadku sztuki starożytnej oraz terytorium Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do sztuki nowoczesnej. Obejmują różnorakie obiekty architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz nowych mediów, oferując tak zróżnicowaną tematykę, jak i wielość perspektyw, w jakich można rozpatrywać dzieła sztuki.