WYKŁAD MISTRZOWSKI: Anda Rottenberg

10 kwietnia 2018
Aktualności « Powrót

Instytut Historii Sztuki UAM zaprasza na kolejny Wykład Mistrzowski IHS UAM. Tym razem mamy zaszczyt gościć Andę Rottenberg, która wygłosi prelekcję pt. „Narracje historyczne na wystawach sztuki. Warszawa-Moskwa/Moskwa-Warszawa 1900-2000; Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat w historii i w sztuce; Postęp i higiena”.

Wykład poświęcony sposobom budowania historycznych narracji w oparciu o dzieła sztuki uzupełniane o dokumenty, przedmioty, film i druki. Zapoczątkowana przez Haralda Szeemanna w końcu lat 60. XX wieku praktyka naruszania „czystości gatunkowej” wystawianych obiektów pozwoliła nie tylko na inne niż dotąd odczytywanie sztuki, ale i na rozszerzanie semantycznego pola ekspozycji o charakterze problemowym, w tym również historycznym. Zderzenie obiektów sztuki z przedmiotami nieartystycznymi tworzy dla jednych i drugich nowe konteksty, czyniąc z wystawy obszar wielowątkowego dyskursu.

18.04. (środa), godz. 17:00
Collegium Novum, Al. Niepodległości 4
s. C2, wstęp wolny