ZAWIADOMIENIE: Obrona rozprawy doktorskiej

10 czerwca 2020
Aktualności « Powrót

ZAWIADOMIENIE

Wydział Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:00, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce:

mgra Marcina Walkowiaka

Temat rozprawy doktorskiej:

Graeco opere w strategii politycznej króla Władysława Jagiełły

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet w Ostrawie

prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Biurze Obsługi Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 2.59 (zapoznanie się z dysertacją wymaga wcześniejszego umówienia, zgłoszenie należy wysłać na adres wnos@amu.edu.pl min. dobę przed planowaną wizytą)

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronach Wydziału Nauk o Sztuce:

https://amu.edu.pl/Wydzial-Nauk-o-Sztuce/postepowanie-awansowe/doktoraty

UWAGA! Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu – stosowną informację należy wysłać najpóźniej do 16 czerwca do godziny 15:00, na adres wnos@amu.edu.pl.