ARTIUM QUAESTIONES XXVII

22 lutego 2017
Aktualności « Powrót

Szanowni Państwo, z dumą informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazał się właśnie XXVII numer czasopisma „Artium Quaestiones” (red. Tadeusz Żuchowski, Jarosław Jarzewicz).

ROZPRAWY

Adam Soćko, Programy heraldyczne w dekoracji kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu, s. 5
Agnieszka Zabłocka-Kos, Architektur und Städtebau im geteilten Polen des 19. Jahrhunderts im politischen Kontext, s. 29
Kilian Heck, Das kaum noch Sichtbare sichtbar machen. Zum Faraglioni-Gemälde von Carl Blechen im Nationalmuseum Posen, s. 57
Łukasz Kiepuszewski, Trzy kroki w stronę obrazów. Pierre Bonnard i percepcyjne opóźnienie, s. 67
Marcel Skierski, Twórczość Aliny Szapocznikow w świetle hermeneutyki egzystencjalnej (na wybranych przykładach), s. 93
Marta SmolińskaDermatologia malarska: obraz skóry a skóra obrazu, s. 129
Ivan Gerát, Marian Zervan, Images, media and idols. (An explanation of Štefan Papčo’s work „Citizens”), s. 171
Maria Jankowska-Andrzejewska, Malarstwo materii w Polsce – na marginesach odwilżowej „nowoczesności”, s. 197

PRZEKŁADY

Rudolf Berliner, Wolność w sztuce średniowiecza (Przełożył Filip Merski), s. 249
Robert Suckale, Rudolf Berliner i jego wkład w rozumienie chrześcijańskiego obrazu (Przełożył Michał Mencfel), s. 279