KSIĄŻKI: Art beyond Borders | Extending the Dialogue

23 lutego 2017
Aktualności « Powrót

Z dumą informujemy, że ukazały się właśnie kolejne dwie anglojęzyczne publikacje zawierające teksty prof. Piotra Piotrowskiego„Art beyond Borders. Artistic Exchange in Communist Europe (1945-1989)” oraz „Extending the Dialogue”. Pierwszą z nich, której to prof. Piotrowski był także redaktorem, otwiera artykuł pt. „Making Critical Art History in a Time of Academic Conformism”, w drugiej natomiast przeczytać możemy tłumaczenie wstępu do ostatniej, będącej aktualnie w druku, książki jego autorstwa („Peripheries of the World, Unite!”).
W „Art beyond Borders…”, obok tekstu Piotrowskiego, odnaleźć możemy także artykuł autorstwa dr Magdaleny Radomskiej pt. „Correcting the Czech(oslovakian) Error: The Cooperation of Hungarian and Czechoslovakian Artists in the Face of the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia”.