KOMUNIKAT DZIEKANA: Organizacja kształcenia na Wydziale Nauko o Sztuce w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

24 sierpnia 2020
Aktualności « Powrót

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci, Drogie Pracowniczki i Drodzy Pracownicy Wydziału Nauk o Sztuce!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Nauk o Sztuce zajęcia dydaktyczne na kierunkach Historia sztuki i Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z wytycznymi władz UAM będą one realizowane w trybie wideokonferencji, w czasie rzeczywistym, wedle planu zajęć, który zostanie ogłoszony nie później niż dnia 20 września 2020 r.

Wyjątek stanowić będą następujące zajęcia na kierunku Historia sztuki:
– część zajęć z „Wprowadzenia do historii sztuki: architektury, malarstwa i rzeźby, rzemiosła artystycznego i ornamentyki” dla studentów I roku studiów I stopnia,
– część zajęć ze „Spotkania z dziełem sztuki” dla studentów I roku studiów I stopnia,
– część zajęć z „Seminarium warsztatowego” dla studentów I roku studiów II stopnia.
Te zajęcia będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego jako zajęcia terenowe, poza siedzibą Uczelni, w przestrzeni miasta, w instytucjach kultury, w bezpośrednim kontakcie z zabytkami. Zostaną one zorganizowane w taki sposób, by zapewnić możliwie najbardziej bezpieczny i dogodny udział w nich studentom zarówno z Poznania, jak i z innych części Polski.
Jako zajęcia stacjonarne mogą odbywać się także, jeśli tak postanowi prowadzący w porozumieniu z uczestnikami, seminaria magisterskie.

Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by mimo oczywistych niedogodności związanych z kształceniem zdalnym proces dydaktyczny przebiegał sprawnie i z największym pożytkiem dla studentów.
Wszystkich Państwa serdecznie proszę o wyrozumiałość i wytrwałość – bo nadzwyczajne i przykre okoliczności, które zmuszają nas do podjęcia opisanych powyżej kroków, przecież ustąpią w końcu i będziemy mogli wreszcie spotkać się w salach obu Instytutów na tradycyjnych zajęciach stacjonarnych. Oby jak najszybciej!

Pozostając z taką nadzieją,
łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
Dziekan Wydziału Nauk o Sztuce