SEMINARIUM: XLI Seminarium Mediewistycznym im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. KLASZTOR I KOLEGIATA W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE

12 października 2020
Aktualności « Powrót

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w XLI Seminarium Mediewistycznym im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. KLASZTOR I KOLEGIATA W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE, organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Bibliotekę Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM, które odbędzie się w dniach 9 – 12 grudnia 2020. 

program – SEMINARIUM MEDIEWISTYCZNE 2020